SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Gdyńska Trójka jako jedna z pierwszych szkół w Polsce rozpoczęła w 1993 roku realizację programu Junior Achievement International, polegającego na poznawaniu zasad funkcjonowania biznesu w praktyce.

 

Od tego czasu corocznie w szkole powstaje kilka firm uczniowskich – młodzieżowych mini-przedsiębiorstw, które oprócz  celu edukacyjnego, umożliwiają uczniom zarobić niejednokrotnie pierwsze pieniądze.

 

W  ramach programu uczniowie wymyślają produkt, badają rynek i weryfikują swoje plany związane z oferowanym produktem. Następnie organizują proces produkcji i sprzedaży, nie zapominając oczywiście o strategiach marketingowych, a przede wszystkim o formach promocji.

 

Całej działalności mini-przedsiębiorstwa towarzyszy prowadzenie dokumentacji finansowej zgodnie z zasadami panującymi w spółkach jawnych. Uczniowie odprowadzają na konto Rady Rodziców podatek dochodowy, podatek VAT oraz skorygowane składki ZUS.

Firmy uczniowskie

Edukacja ekonomiczna

 

 

Nasza Szkoła należy do grona najlepszych szkół w Polsce biorąc pod uwagę ilość laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

 

Z uwagi na zapotrzebowanie uczniów od 1993 r. zorganizowane zostały pierwsze lekcje „nowoczesnej” ekonomii. Był to czas, kiedy nasze społeczeństwo uczyło się dopiero zasad gospodarki rynkowej i właśnie wówczas pierwsza z klas realizowała program Applied Economics.

 

W kolejnych latach poszerzano zakres programu, rozpoczęto realizację tego programu również w języku polskim i na bazie polskich doświadczeń gospodarczo-ekonomicznych.  

 

Obecnie corocznie w klasach o profilu mtematyczno-geograficznym program ekonomii realizowany jest w rozszerzonym zakresie, a na szczególnie zainteresowanych czekają dodatkowe zajęcia na kółku ekonomicznym.

 

Na bazie zajęć z ekonomii wyrosło zainteresowane przedsiębiorczością, a od momentu, kiedy rozpoczęła się organizacja Olimpiady Przed-siębiorczości, uczniowie z Gdyńskiej Trójki również w niej zaczęli zdobywać laury - tytuły laureatów i finalistów.

Edukacja finansowa

 

 

W ramach rozszerzonych zajęć z podstaw przedsiębiorczości realizujemy w szkole elementy edukacji finansowej.

 

W jej ramach wykorzystuje się współpracę różnych instytucji i organizacji, w tym przede wszystkim Narodowego Banku Polskiego, Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Giełdy Papierów Wartościowych, Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego, Fundacji Krzewienia Edukacji Finansowej, Fundacji Kronenberga i innych.

 

W ramach tej edukacji uczniowie poznają nie tylko zasady oszczędzania i inwestowania, ale również funkcjonowania banków, giełdy papierów  wartościowych, banku centralnego i innych instytucji finansowych.  

 

Efektem tego jest udział w różnych konkursach, a przede wszystkim uzyskanie laurów w Olimpiadzie Wiedzy Finansowej.

 
X
Password:
Wrong password.