SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Uczniowie z dużym zaangażowaniem pomagaja innym

Klub wolontariatu w Gdyńskiej Trójce

 

 

 

Od samego początku pomoc innym wpisana jest w historię i tradycję naszej Szkoły.

 

 

Przez ten czas zajmowaliśmy się, i nadal zajmujemy, pracą na rzecz między innymi:

 

-dzieci i młodzieży ze Świetlicy Środowiskowej „Mrowisko" w Gdyni,

 

-dzieci z Domu Samotnej Matki w Gdyni

 

-dzieci z Domu Dziecka „Na Wzgórzu" w Sopocie,

 

-dzieci z Domu Dziecka w Gdyni-Demptowie,

 

-osób starszych mieszkających w Spółdzielni Mieszkaniowej Dla Osób Niepełnosprawnych „Za falochronem",

 

-osób przewlekle chorych przebywających w gdyńskim hospicjum im św. Wawrzyńca.

 

 

Dodatkowo wolontariusze biorą udział w akcji „Być jak św. Mikołaj",  „Góra Grosza", w "Orkiestrze Świątecznej Pomocy", organizują przedstawienia i zabawy dla dzieci z pobliskich przedszkoli z okazji "Dnia Dziecka" oraz uczestniczą w wielu innych okazjonalnych akcjach charytatywnych, aby po prostu pomagać.

 

 

 

Od początku edycji gdyńskiej, bierzemy udział w Samorządowym Konkursie Nastolatków pt. „8 Wspaniałych”,  co roku zajmując miejsca w ósemce wyróżniających się wolontariuszy.

 

 

Uczennica naszej Szkoły, a obecnie absolwentka Ewa Smereczyńska, reprezentowała Gdynię w wyborach ogólnopolskich konkursu i została jedną z 8 Wspaniałych Polski.

 

 

Konkurs ten promuje postawę wolontaryjną, nagradzając młodych ludzi, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas, pomagając potrzebującym.

 
X
Password:
Wrong password.