SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Nasze osiągnięcia

 

 

Szkolna drużyna III LO może pochwalić się konkretnymi osiągnięciami, na przykład w roku szkolnym 2011/12 w zawodach pierwszej pomocy przedmedycznej szkół ponadgimnazjalnych Gdańskie RATMEDIA zdobyliśmy III miejsce.

 

W tym samym roku na Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK – rejon Trójmiasto – zajęliśmy I miejsce, co dało nam możliwość reprezentowania szkoły oraz Trójmiasta w zawodach wojewódzkich w Wejherowie i tam zajęliśmy V miejsce.

 

Szkolna drużyna wzięła też udział w VI edycji Gdańskie RATMEDIA, która odbyła się 25 IV 2013r. W zawodach wzięło udział 21 drużyn, a nasza drużyna zdobyła II miejsce.  

„Pierwsza pomoc”  w Gdyńskiej Trójce

 

 

RATOWNICTWO w naszej szkole przejawia się różnymi działaniami.

 

Co roku ratownicy PCK prowadzą w naszej szkole kursy pierwszej pomocy. Corocznie kończy taki kurs około 15 osób, zdobywając stosowne zaświadczenia.

 

Nasi uczniowie w ten sposób uczą się teorii i praktyki związanej z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w różnych sytuacjach, np. osobom nieprzytomnym, tonącym, porażonym prądem itp. Zajęcia uczestników kursów kończą się teoretycznym i praktycznym egzaminem.

 

Ponadto odbywają się dodatkowe zajęcia w ramach szkolnej drużyny ratowniczej, która przygotowuje się co roku do zawodów ratowniczych. Nasze ćwiczenia polegają przede wszystkim na pozorowaniu konkretnych sytuacji, podczas których drużyna udziela pierwszej pomocy zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacyjnej z 2010 roku.

 
X
Password:
Wrong password.