SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Drużyny z Gdyńskiej Trójki odnoszą sukcesy ...

Galeria

Odyseja Umysłu jest międzynarodowym programem edukacyjnym założonym przez dr C. Samuela Micklusa w 1978 roku.

 

 

Celem programu jest rozwijanie u młodych ludzi umiejętności kreatywnego myślenia, rozwiązywania problemów rozbieżnych (mających wiele rozwiązań), a także nauka pracy w zespole.

 

Praca w programie polega na rozwiązaniu dwóch rodzajów zadań: problemu długoterminowego oraz problemu spontanicznego.

 

 

Problemy spontaniczne

 

Rozwiązywanie krótkich zadań, które pozwalają rozwinąć umiejętność błyskawicznego stawiania czoła niespodziewanym wyzwaniom. Uczestnicy uczą się rozwiązywać zadania słowne, słowno-manualne oraz manualne. Drużyna poznaje treść zadania dopiero na konkursie i ma na jego rozwiązanie od kilku do kilkunastu minut.

Odyseję Umysłu do III LO w Gdyni wprowadził Adam Rusiłowski, późniejszy Dyrektor programu w Polsce.

 

 

 

 

Odyseja Umysłu

Odyseję Umysłu do Polski sprowadziła prof. Józefa Sołowiej w 1989 roku, a aktualnie program zrzesza ponad 250 szkół i placówek edukacyjnych z całej Polski.

 

 

Od samego początku wielokrotnie reprezentowały Polskę na Festiwalach Europejskich (m.in. Maastricht, Holandia; Kłajpeda, Litwa; Debreczyn, Węgry) oraz na Finałach Światowych w USA (Tennessee, Maryland, Floryda, Colorado, Iowa, Michigan).

Problemy długoterminowe

 

Drużyna co roku wybiera jeden z 5 problemów, który rozwiązuje od września do marca, a efektem końcowym jest 8-minutowa prezentacja w formie przedstawienia teatralnego. Wszystkie elementy rozwiązania (stroje, dekoracje itd.) drużyna wykonuje samodzielnie. Corocznie publikowane problemy różnią się tematyką. Drużyna może wybrać między problemem technicznym (budowa pojazdu), teatralno-technicznym (zbudowanie urządzenia oraz wkomponowanie go w przedstawienie), klasycznym (opartym o dzieła literatury i sztuki), konstrukcyjnym (konstruowanie z drewna balsy) oraz teatralnym.

Odyseja Umysłu pozwala uczestnikom nauczyć się pracy w grupie, łączenia wiedzy z różnych dyscyplin, wypracować umiejętności wyznaczania sobie celów oraz planowania i rzetelnego ich realizowania.

 

 

Program jest idealnym narzędziem do rozwijania wszelkich umiejętności tzw. "miękkich", które stają się niezbędne na studiach oraz na rynku pracy.

Nasze Liceum jest jednym z najstarszych odysejowych członkostw, a dzięki wieloletniej koordynatorce programu w Szkole, Pani Prof. Ewie Niwińskiej – Lipińskiej, oraz wychowanym przez Nią trenerom, nasze drużyny corocznie osiągają liczne sukcesy w Polsce i na arenie międzynarodowej.

 
X
Password:
Wrong password.