SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Gdzie byliśmy i co robiliśmy....

Bractwo Poszukiwaczy Pereł  (BPP)

 

jest kołem historyczno-turystycznym. które działa od 2000 r. pod opieką nauczyciela historii dr. Dariusza Piaska.

 

     

     

 

   

W szkole spotykamy się raz w tygodniu na bogato ilustrowanych wykładach dotyczących różnych ciekawych wątków historii: raz jesteśmy w starożytnym Egipcie, żeby zgłębiać życie codzienne jego mieszkańców na podstawie papirusów i malowideł grobowych, a już za tydzień zajmujemy się np. życiem na niemieckich łodziach podwodnych albo średniowiecznymi legendami o królu Arturze.

 

Na spotkaniach BPP można również zaprezentować własny temat historyczny, przełamując tremę, jaka wiąże się z wystąpieniem przed gronem kolegów i koleżanek.

Drugim ważnym polem naszego działania są tzw. wyprawy w przeszłość, czyli wycieczki do miejsc historycznych połączone zazwyczaj z solidną dawką pieszej wędrówki.

 

Od 2000 r. zorganizowaliśmy już ponad 120 takich wypraw, spędzając na nich w sumie ponad 300 dni! Najczęściej jeździmy zwiedzać nasze najbliższe, pomorskie lub warmińsko-mazurskie, okolice, ale w miarę możliwości wyruszamy także w inne regiony kraju, a nawet na dawne polskie Kresy (od Lwowa po Dyneburg).

 

Często bywamy na różnych imprezach rekonstrukcyjnych, jak bitwa pod Grunwaldem, festiwal wikingów w Wolinie czy koncert Sabatonu pod Wizną.

 

Staramy się  nie powtarzać tych samych tras, dlatego każda nasza wyprawa jest wyjątkowa.

 

W poszukiwaniu ciekawych miejsc zapuszczamy się w niezbadane okolice, wędrujemy tam, gdzie trudno spotkać innego turystę i wszędzie znajdujemy jakieś historyczne „perły”: ruiny zamków, grodziska, miejsca bitew, piękne kościoły, bunkry, opuszczone cmentarze i wiele innych ciekawostek.  

Dla wytrwałych uczestników naszych wypraw mamy symboliczne nagrody: po 7 wyprawach -  małą muszlę i tytuł „poszukiwacza”, po 14: agat i tytuł „tropiciela”, po 21: dużą muszlę i tytuł „przewodnika”, a po 28 – co do tej pory udało się tylko jednej dziewczynie i sześciu chłopcom – tytuł „Strażnika św. Graala” i prawdziwy miecz wręczany podczas uroczystego pasowania w jakimś zamku lub dworze.

 

 

Jeśli chcesz poznawać historię, jeśli chcesz niejako przeżyć ją na własnej skórze, dotknąć,

to BPP jest właśnie dla Ciebie!

 
X
Password:
Wrong password.