SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Od 2009 roku corocznie z III Liceum wspólnie z Urzędem Miasta Gdyni, Stowarzyszeniem Seattle-Gdynia Sister City Association oraz organizacją Washington Business Week jest organizatorem „Gdyńskiego  Tygodnia  Biznesu".  

 

Jest to intensywny sześciodniowy kurs wzorowany na amerykańskim programie szkoły letniej Washington Business Week i prowadzony w języku angielskim przez instruktorów Washington Business Week oraz liderów biznesu Stanu Waszyngton (USA).

W ramach programu około 100 uczniów z gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych  ma możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz nabycia umiejętności przydatnych w przyszłości do prowadzenia własnej firmy.

 

Uczestnicy przez różnego rodzaju symulacje uczą się podejmowania decyzji związanych z kierowaniem  przedsiębiorstwem,  a także ustalania cen sprzedaży, kosztów marketingowych oraz budżetów dla swoich „produktów”.

 

         

Oprócz zajęć grupowych odbywają się również zebrania ogólne, w których uczestniczą wszyscy uczniowie. Na zebraniach uczniowie mają okazję wysłuchać przedstawicieli firm posiadających doświadczenie w określonych dziedzinach działalności biznesowej, począwszy od odpowiedzialności i etycznego postępowania na marketingu kończąc.

Niezwykle ważnym elementem projektu jest wymóg mówienia po angielsku – tylko w tym języku uczniowie porozumiewają się w swoich grupach, co pozwala na ćwiczenie komunikatów używanych w codziennym środowisku pracy. 

Przykładowa tematyka warsztatów:

 

•zasady pracy i funkcjonowania symulacyjnych firm uczniów,

•gry integracyjne i przygotowujące do zagadnień biznesowych,

•analiza rozwoju produktu,

•pierwsza reklama,

•elementy sprzedaży produktu bądź usługi,

•przywództwo – dlaczego jest tak ważne i jak każdy z nas może przewodzić grupą,

•komputerowa symulacja biznesowa,

•aspekt etyki w biznesie,

•targi, w czasie których sędziowie (lokalni liderzy biznesowi) oceniają ustne prezentacje każdej firmy pod kątem tego, w jaki sposób poszczególne grupy poradziły sobie z symulacyjną grą komputerową.

 

„Gdynia Business Week”

Oprócz tego grupy prezentują nowy, wymyślony i wyprodukowany przez siebie produkt lub usługę. Firmy uczniowskie prezentują swoje produkty na specjalnie przygotowanych stoiskach, a ich oceny dokonują przedstawiciele firm polskich i zagranicznych.  

 
X
Password:
Wrong password.