SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Wymiana Árpád Vezér Gimnázium

w Sárospataku na Węgrzech

W 1999r. nauczyciel geografii Michał Szczyptański, prowadzący Szkolny Klub Turystyczny Wyrypiarze, nawiązał współpracę z węgierską szkołą Árpád Vezér Gimnázium w Sárospataku.

 

Od tego czasu realizowana jest cykliczna wymiana młodzieży z obu szkół.

 

Już kilkanaście razy dwudziestoosobowe grupy uczniów III LO odwiedzały Sárospatak i tyle samo razy uczniowie AVG odwiedzali Gdynię.

 

W wymianie wzięło udział łącznie ponad 300 uczniów i około 20 nauczycieli.

 

Wymiana polega na wzajemnym goszczeniu przez kilka dni w domach zaprzyjaźnionej młodzieży oraz uczestnictwie w zajęciach szkolnych i realizacji wspólnego projektu o tematyce kulturowej lub krajoznawczej.

Kouvolan Yhteiskoulu Lukio Kouvola

w Finlandii

Zwykle na Węgrzech poznajemy też okolice Tokaju  (np. zamek Rakoczego i inne stare zamki na wzgórzach, starą bibliotekę),  odbywamy wycieczki piesze przez Wzgórza Zemplińskie, korzystamy z kolejki wąskotorowej, kąpieli termalnych, zwiedzamy piwnice, gdzie leżakuje szlachetny tokaj, podziwiamy jezioro kraterowe w wygasłym wulkanie.

 

Gościom z Węgier pokazujemy Trójmiasto i oczywiście nasze morze.

 

Funkcjonuje strona na „Facebooku” ,która jest aktywnym forum dla uczestników wymiany. Uczestnicy poprzednich edycji wymiany do dziś utrzymują kontakt i odwiedzają się nawzajem.

Wymiana z Finlandią ma swoje korzenie jeszcze w czasach, kiedy funkcjonowało bezpośrednie połączenie promowe Gdynia Helsinki.

 

Obecnie grupa około 20 uczniów naszej szkoły podróżuje pociągiem bądź autobusem do Tallina, a potem promem do Helsinek i jeszcze 150 km do miasta Kouvola.

Na miejscu w Finlandii czas nam organizują uczniowie i nauczyciele partnerskiej szkoły. Uczestniczymy w lekcjach, poznajemy finlandzki system edukacyjny oraz miasto i okolice (Lahti, Kotka). Zwiedzamy fabrykę papieru, elektrownię jądrową, firmę producenta telefonów, spędzamy czas wolny w terenie, saunie, kąpiąc się w przerębli.

 

Zwykle grupa naszych uczniów jedzie tam na wiosnę, a przyjmuje gości jesienią.

 
X
Password:
Wrong password.