30.04.2018 - MATURA w III LO w GDYNI

Dla "ajbików" (uczniów z klas IB) tegoroczna sesja maturalna będzie szczególna, bowiem w tym roku obchodzony jest JUBILEUSZ 25-LECIA MATURY MIĘDZYNARODOWEJ w POLSCE (pierwsze klasy IB utworzone zostały w 1993  roku w III LO w Gdyni oraz w XXXIII LO w Warszawie) oraz JUBILEUSZ 50-LECIA MATURY MIĘDZYNARODOWEJ na ŚWIECIE (1968-2018).

W samo południe o godz. 12.00 w poniedziałek 30 kwietnia br. międzynarodowi maturzyści z GDYŃSKIEJ TRÓJKI przystąpią w szkolnej auli do rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego. Także we wtorek 1 maja przedmiotem egzaminacyjnym będzie język polski (kolejne arkusze) od godz. 8.00 , a w południe ekonomia (ostatnie arkusze z ekonomii będą rozwiązywane rano 2 maja). We środę 2 maja 41 międzynarodowych maturzystów z Gdyńskiej Trójki rozpocznie o godz. 12.00 egzamin maturalny z matematyki. Następnego dnia, 3 maja rano odbędzie się druga część egzaminu z matematyki, a po południu z geografii oraz filozofii.

W piątek 4 maja "ajbiki" od godz. 8.00 będą rozwiązywać kolejne arkusze egzaminacyjne z geografii oraz filozofii.

W tym samym dniu, ale o godz. 9.00 ich 160 koleżanek i kolegów egzaminem z języka polskiego (poziom podstawowy) rozpocznie krajową maturę koordynowaną przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie oraz Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku (woj. pomorskie i woj. kujawsko-pomors.).

I tak będzie aż do początku trzeciej dekady maja br. kiedy to zakończą się w III LO w Gdyni sesje egzaminacyjne obu matur - i międzynarodowej, i krajowej.

Bardzo wielu spośród maturzystów krajowych, dzięki osiągnięciom w olimpiadach naukowych ( tytuł finalisty lub laureata olimpiady zwalnia z każdego rodzaju egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, tj. poziomu podst. i rozszerz. oraz, w przypadku każdego z  języków, cz. ustnej ), ma już zdanych po kilka egzaminów maturalnych na 100%. I tak w przypadku matematyki dotyczy to aż 12 uczniów, informatyki - 10, języka polskiego - 9, chemii - 6, geografii - 4, a w przypadku historii oraz wos i j.ang. - po 2. Z biologii, fizyki, historii sztuki i filozofii zwolnionych jest po 1 zdającym . Sesja maturalna nadzorowana przez CKE w Warszawie zakończy się w III LO w Gdyni 24 maja br.

Przeprowadzenie dwóch rodzajów egzaminów maturalnych w tym samym czasie jest bardzo dużym wyzwaniem organizacyjnym dla dyrekcji i nauczycieli Gdyńskiej Trójki.

Egzaminy matury międzynarodowej każdego roku rozpoczynają się w pierwszy roboczy dzień maja lub wyjątkowo pod koniec kwietnia. Przeprowadzane są w tym samym czasie - oczywiście z uwzględnieniem stref czasowych - we wszystkich szkołach IBO na całym świecie bez względu na ewentualne dni świąteczne, które są obchodzone w danym państwie i dlatego zdarza się,  tak jak to ma miejsce w tym roku, iż w III LO w Gdyni oraz w pozostałych szkołach IBO w Polsce maturzyści międzynarodowi mają swoje egzaminy dojrzałości i 1 maja (Święto Pracy), i 2 maja (Dzień Flagi Narodowej), i 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja).

W 2017 roku do matury IBO w sesji majowej przystąpiło w ponad 140 krajach dobrze ponad 110 tysięcy uczniów, w tym kilkuset uczniów w szkołach IBO w Polsce.

Każdy ze zdających maturę IBO musi przystąpić do 2 lub 3 egzaminów pisemnych co najmniej z 6 przedmiotów, w tym obowiązkowo z matematyki oraz co najmniej z jednego przedmiotu z grupy tworzonej przez: chemię, fizykę i biologię. W III LO w Gdyni międzynarodowi maturzyści zdają egzaminy z takich przedmiotów jak: matematyka (obowiązkowa dla wszystkich), filozofia, geografia, ekonomia, historia, fizyka, biologia, chemia, j.polski, j.niem.,j.franc.,j.ros.,j.ang oraz sztuki wizualne – VISUAL ARTS. Językiem egzaminu jest język angielski. Jest to jeden z trzech wykładowych języków w szkołach IBO obok francuskiego i hiszpańskiego. Łącznie w egzaminacyjnej sesji maturalnej każdy „ajbik” przystępuje obowiązkowo do 14 lub 18 egzaminów pisemnych. Arkusze egzaminacyjne rozwiązane przez zdających wysyłane są pocztą kurierską do ekspertów wskazanych przez IBO w wielu różnych regionach całej kuli ziemskiej.  

Wyniki egzaminów IB szkoła w Gdyni otrzyma elektronicznie z Centrum Egzaminacyjnego IBO w Cardiff w Wlk. Brytanii w dn. 5 lipca o godz. 15.30 czasu GMT (czas na południku zero)  - tak jest każdego roku. Dyplomy matury międzynarodowej przesyłane są w sierpniu, a wręczane uroczyście w III LO w Gdyni na początku września. Taka procedura przekazywania dyplomów maturalnych IBO w żadnym wypadku nie utrudnia absolwentom szkół IBO rekrutacji na studia, bowiem Centrum Egzaminacyjne IBO w Cardiff wysyła elektronicznie w dn. 5 lipca wyniki matury międzynarodowej do wszystkich, wskazanych przez zdającego egzamin, uczelni wyższych na świecie, w tym także do tych polskich uczelni, które prowadzą rekrutację elektroniczną.

Polscy międzynarodowi maturzyści osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminie IBO. W GDYŃSKIEJ TRÓJCE średnia z wyników od lat wynosi od 36 do 39 pkt. na 45 pkt. możliwych do zdobycia, czyli kształtuje się na poziomie ok. 85% ze wszystkich przedmiotów. Od momentu przeprowadzenia w 1995 roku pierwszego w historii III LO w Gdyni oraz polskiej oświaty egzaminu matury międzynarodowej aż 8 uczniów z „Gdyńskiej Trójki” zdobyło maksymalną liczbę punktów tj. 45/45. Każdego roku na całym świecie tylko nielicznym spośród ponad stu kilkudziesięciu tysięcy zdających maturę międzynarodową udaje się uzyskać taki wynik.

Większość z absolwentów z klas IBO w III LO w Gdyni kontynuuje swoją dalszą edukację na renomowanych polskich uczelniach , a także na znanych i uznanych uczelniach poza granicami Polski (Edynburg, Londyn, Oksford, Cambridge, Sorbona, Brema, Berlin, Madryt, Utrecht, Rotterdam, Kopenhaga). Wielu z nich , z uwagi na świetnie zdane egzaminy SAT oraz inne osiągnięcia szkolne /np. w olimpiadach naukowych / otrzymało stypendia naukowe, w wysokości ponad 45 000 USD rocznie, z takich uczelni amerykańskich jak : MIT – Massachussetts Institute of Technology, Harvard, Yale, Columbia Univ., CALTECH.

Już ponad 900 uczniów , najwięcej w Polsce, uzyskało dyplom IBO w III LO w Gdyni.

Absolwenci z klasy IBO z III LO w Gdyni obierają różne dalsze geograficzno-akademickie kierunki kształcenia, a przyjeżdżają do Gdyni by podjąć naukę w III LO z całej Polski /Ustrzyki Górne, Katowice, Tarnów, Poznań, Warszawa, Kraków, Białystok, Szczecin, Zielona Góra , Bydgoszcz, Stalowa Wola, Rzeszów, Suwałki, Koszalin, Łódź, Radom….. /.

Przyjęcie 2 polskich ogólniaków w 1993 roku do rodziny szkół IBO zapoczątkowało znakomitą promocję języka polskiego na świecie. Przed 1993 r. język polski na maturze międzynarodowej zdawało rocznie kilka lub kilkanaście osób, a obecnie język polski, zdawany w szkołach IBO zlokalizowanych nie tylko w Polsce, jest jednym z najczęściej wybieranych na maturze IBO języków – jako język ojczysty i jako język obcy. Należy podkreślić, że doświadczenia pierwszych w Polsce szkół IBO, tj. III LO w Gdyni oraz XXXIII LO w Warszawie, były wykorzystywane podczas przygotowań do wprowadzenia i zmiany ogólnokrajowego egzaminu maturalnego  w Polsce, co ostatecznie nastąpiło w 2005 roku.

 

Wiesław Kosakowski – dyrektor III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Gdyńskiej Szkoły Matury Międzynarodowej nr 0704 (GDYNIA INTERNATIONAL BACCALAUREATE WORLD SCHOOL No 0704)

 

 

 
X
Password:
Wrong password.