27.11.17 - Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych

 

 

Uroczysty akt ślubowania klas pierwszych poprzedziły wystąpienie Dyrektora Szkoły – pana Wiesława Kosakowskiego oraz wykład i prezentacja dotyczące historii Marynarki Wojennej przygotowane przez dra Dariusza Piaska.

Podczas spotkania nastąpiło również wręczenie nagród laureatom Szkolnego Konkursu Wiedzy o Marynarce Wojennej, którymi okazali się wśród uczniów Gimnazjum 24: Wiera Szneider- I miejsce, Filip Szczepański – II miejsce oraz  Martyna Szpakowska i Łukasz Minasiewicz, którzy uplasowali się na III miejscu. Z kolei wśród licealistów największą wiedzą o szkolnym patronie wykazali się: Mieszko Czapliński – I miejsce i Adam Linkowski – II miejsce.,

Uroczystość była również okazją do wręczenia certyfikatów tegorocznym absolwentom Middle Years Programme IBO, jak również do wręczenia nagród Marszałka Województwa Pomorskiego (Dominika Dawidowska, Damian Burczyk, Wojciech Jankowski i Juliusz Pham), stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska (Liliana Jasińska, Kalina Jasińska, Justyna Palikowska, Joanna Pergoł, Joanna Rancew, Mieszko Czapliński, Mateusz Scharmach) oraz stypendiów Fundacji Bankowej Pekao S.A. im. dra Mariana Kantona (Małgorzata Mijewska, Julia Pakuła, Joanna Rancew, Maria Stachecka, Konrad Chupka, Maciej Dercz, Kamil Iwanowski, Mateusz Mazurkiewicz, Oskar Stachowski, Dawid Wożny).

Listy gratulacyjne Prezydenta Miasta Gdyni otrzymali: Jan Strusiński i Aleksander Wardyn

Za swoją działalność charytatywną podziękowania otrzymała również Emilia Warmińska.

 

Część oficjalną zakończono akcentem artystycznym w wykonaniu utalentowanej i koncertującej na wielu scenach uczennicy naszej szkoły - Dominki Dawidowskiej.

 

 
X
Password:
Wrong password.