27.04.18 - Pożegnanie klas maturalnych w III LO w Gdyni

 

Szkolna uroczystość była szczególną okazją do podziękowania tym rodzicom absolwentów, którzy przez trzy lata bardzo aktywnie współpracowali z wychowawcami klas maturalnych oraz pomagali w pracy wychowawczej prowadzonej przez liceum. Oprócz kwiatów każdy z wyróżnionych rodziców otrzymał specjalny DYPLOM "AD PARENTES LAUDANDOS-SCHOLAE AMICISSIMIS PARENTALISSIMIS PARENTIBUS ".

Kilkudziesięciu najwybitniejszych w różnych dziedzinach (m.in.: praca na rzecz innych ludzi, sport, przedsiębiorczość, nauka, dokonania artystyczne....) absolwentów otrzymało DYPLOM oraz MEDAL "VIR HONESTUS ET BONUS CIVIS" ("Człowiek godziwy i dobry obywatel"), a 10 najlepszych z najlepszych, dodatkowo, zostało wyróżnionych TYTUŁEM "PRIMUS INTER PARES" i otrzymało ozdobne, ale bardzo precyzyjne kompasy na dalszą edukacyjną drogę.

Tytułami PRIMUS INTER PARES oraz specjalnymi kompasami na dalszą edukacyjną drogę zostały wyróżnione ABSOLWENTKI: ANNA KRAWCZYK, MARIA STACHECKA, JOANNA PERGOŁ, KINGA FILIŃSKA, MAŁGORZATA BOROWIEC, OKTAWIA MILUCH oraz ABSOLWENCI: PIOTR WOŁODKO, MACIEJ EKERT, MACIEJ BEGER, PAWEŁ SAWICKI. Ponadto PIOTR WOŁODKO otrzymał STYPENDIUM FUNDACJI im. SWENA NORWISZA dla ZNAKOMITEGO GEOGRAFA (wysokość stypendium równe jest 1000 dolarom USA). Stypendium wręczyli Państwo Grażyna i Krystian Norwiszowie - założyciele Fundacji i rodzice tragicznie zmarłego przed laty Swena Norwisza - absolwenta III LO w Gdyni, znakomitego turysty i uczestnika olimpiad geograficznych podczas nauki w Gdyńskiej Trójce.

 

Następnie absolwentów pożegnali: przewodniczący Samorządu Uczniów oraz przedstawicielka Rady Rodziców. Pod koniec części oficjalnej uroczystości wystąpiło kilkunastu uczniów z klas maturalnych z podziękowaniami - niektóre były bardzo osobiste i wzruszające - adresowanymi do wychowawców i nauczycieli oraz dyrekcji, a także innych pracowników III LO w Gdyni. Ostatni "dzwonek" zakończył oficjalną część uroczystości.

 

Całe piątkowe spotkanie w auli zakończył występ szkolnego kabaretu "CHAŁA", a następnie absolwenci III LO w Gdyni (rocznik 2018) udali się na ostatnią lekcję, podczas której otrzymali od swoich wychowawców świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Wiesław Kosakowski - dyrektor III LO w Gdyni

 

 
X
Password:
Wrong password.