27.01.15 - Podarunek dla Gdyńskiego Hospicjum

Podczas wizyty jako darowizna dla Hospicjum przekazana została nowa pompa infuzyjna, umożliwiająca regularne i precyzyjne podawanie leków dzieciom pozostającym pod opieką placówki. Fundusze, wykorzystane później w celu zakupu pompy, zostały zebrane podczas zbiórki pieniędzy przy organizacji grudniowej akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka”. W imieniu Hospicjum Dziecięcego i Samorządu Uczniowskiego jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób zaangażowały się w całą inicjatywę, a także Paniom Profesor Małgorzacie Olszowej i Annie Tymoszyk za nieocenioną pomoc w realizacji przedsięwzięcia.

 

Małgorzata Styczewska w imieniu Samorządu Uczniowskiego

 

 
X
Password:
Wrong password.