26.04.18 - Pożegnanie klas maturalnych

 

Szkolna uroczystość jest wyjątkową okazją do podziękowania tym rodzicom absolwentów, którzy przez trzy lata bardzo aktywnie współpracowali z wychowawcami klas maturalnych oraz pomagali w pracy wychowawczej prowadzonej przez liceum. Oprócz kwiatów każdy z nich otrzyma specjalny DYPLOM "AD PARENTES LAUDANDOS-SCHOLAE AMICISSIMIS PARENTALISSIMIS PARENTIBUS". Kilkudziesięciu najwybitniejszych w różnych dziedzinach (m.in.: praca na rzecz innych ludzi, sport, przedsiębiorczość, nauka, dokonania artystyczne....) absolwentów otrzyma MEDAL "VIR HONESTUS ET BONUS CIVIS" ("Człowiek godziwy i dobry obywatel"), a kilku najlepszych z najlepszych, dodatkowo, zostanie wyróżnionych TYTUŁEM "PRIMUS INTER PARES". Uroczystość auli zakończy występ szkolnego kabaretu "CHAŁA", a następnie absolwenci III LO w Gdyni (rocznik 2018) udadzą się na ostatnią lekcję, podczas której otrzymają od swoich wychowawców świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Sesja maturalna w III LO im. Marynarki Wojennej rozpoczyna się w tym roku już w poniedziałek 30 IV 2018. Do międzynarodowego egzaminu dojrzałości o godz. 12.00 w auli szkolnej przystąpi 41 absolwentów z klasy trzeciej IB (international baccalaureate). W tym roku przedmiotem zdawanym na pierwszym egzaminie IB będzie język polski, a w kolejnych dniach (1,2,3,4 maja) matematyka, geografia, język angielski...... I tak do 18 maja. Dla "ajbików" (uczniów z klas IB) będzie to szczególna sesja maturalna, bowiem w tym roku obchodzony jest JUBILEUSZ 25-LECIA MATURY MIĘDZYNARODOWEJ w POLSCE (pierwsze klasy IB utworzone zostały w 1993 roku w III LO w Gdyni oraz w XXXIII LO w Warszawie) oraz JUBILEUSZ 50-LECIA IB na ŚWIECIE (1968-2018).

 

W piątek 4 maja do 41 maturzystów międzynarodowych dołączy w GDYŃSKIEJ TRÓJCE 160 absolwentów z pozostałych klas, którzy o godz. 9.00 rozpoczną rozwiązywanie egzaminacyjnych arkuszy maturalnych z języka polskiego przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie.

Spośród maturzystów krajowych bardzo wielu, dzięki osiągnięciom w olimpiadach naukowych, ma już zdanych po kilka egzaminów maturalnych na 100%. I tak w przypadku matematyki dotyczy to aż 12 uczniów, informatyki - 10, języka polskiego - 9, chemii - 6, geografii - 4, historii oraz wos i j.ang. - po 2, a także biologii, fizyki, historii sztuki, filozofii (po 1). Sesja maturalna nadzorowana przez CKE w Warszawie zakończy się w III LO w Gdyni 24 maja br.

 

Wiesław Kosakowski - dyrektor III LO w Gdyni.

 

 
X
Password:
Wrong password.