26-28.10.17 - Młodzież internatu III LO w Europarlamencie

 

Uczestnicy zajęć europejskiej szkoły zostali podzieleni na komisje zajmujące się sprawami dotyczącymi środowiska przyrodniczego i energii odnawialnej, bezpieczeństwa i praw człowieka, migracji, zatrudnienia ludzi młodych,. oraz przyszłości Europy. Wnioski ich obrad zostały zatwierdzone poprzez głosowanie wszystkich, łącznie ponad 450 uczestników zajęć na sali plenarnej Europarlamentu.

 
X
Password:
Wrong password.