15-17.03.18 - Tricity Model United Nations

Na konferencję przyjechało ponad 200 uczniów z całej Polski oraz Unii Europejskiej, min. Estonii. Delegaci obradowali w 8 komitetach, min. Radzie Bezpieczeństwa, Światowej Organizacji Zdrowia czy Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego (NATO).

Rozpoczęcie konferencji uświetnił swoją obecnością Jego Ekscelencja Ambasador Bułgarii w Polsce Pan Emil Yalnazov, który wygłosił prelekcję nt. roli Bułgarii w Unii Europejskiej, a na uroczystym zakończeniu konferencji delegaci mogli posłuchać wykładu rzecznika polskiego oddziału UN Refugee Agency, pana Rafała Kostrzyńskiego, który opowiedział o realiach udzielania pomocy humanitarnej w Jemenie.

TriMUN co roku jest organizowany przez uczniów klasy 2IB z 3 Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni pod opieką prof. Małgorzaty Kubik. Sekretarz Generalną tegorocznej edycji była Weronika Gałka, jej zastępcami Joanna Troka (Prezydent Zgromadzenia Ogólnego), Dominika Daraż (Podsekretarz ds. Finansów) oraz Maciej Guć (V-ce Sekretarz Generalny).

 

 

 
X
Password:
Wrong password.