13.04.18 - 78 Rocznica Zbrodni Katyńskiej

Udział w uroczystościach był wyrazem hołdu jaki pragnęliśmy złożyć wszystkim ofiarom tragicznej zbrodni, która miała miejsce wiosną 1940 roku. Pamiętajmy o rzeszach naszych rodaków, którzy zostali rozstrzelani przez radziecką policję polityczną NKWD i pogrzebani w masowych grobach koło Kijowa w Katyniu, pod Smoleńskiem, Miednoje koło Twenu, Platichatkowach, Charkowie, koło Kijowa na przedmieściu oraz wielu innych miejscach.

 

 
X
Password:
Wrong password.