10.09.17 – Byliśmy na księżycu

W dniu 10. września dwójka uczniów Lo nr 3 w Gdyni - Aleksander Wardyn i Jan Struziński wraz z grupą młodzieży z projektu ,,Pan Stanisław'' z Gimnajum nr 1 im. Józefa Wybickiego w Lęborku oraz jednym uczniem z  Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku pojechała do Piły, żeby jako pierwsza na świecie odbyć młodzieżową misję w tego rodzaju obiekcie. Celem ich misji było zrealizowanie zadań przewidzianych w scenariuszu, który otrzymali od ESA.

 

Pierwsza próba odbyła się 11. września nad ranem. Uczestnicy misji musieli podzielić się na dwa zespoły: astronautów analogowych, którzy przebywali bezpośrednio na terenie habitatu, oraz centrum kontroli misji, które komenderowało z pobliskiego ośrodka szkolenia spadochroniarzy. Każda osoba w zespole miała przydzielone inne stanowisko i zadania personalne. Astronauci w habitacie byli zobowiązani do wypełnienia wszystkich zadań przydzielonych do ich roli. Ponadto musieli wykonać zadania drużynowe, zadania specjalne otrzymywane od centrum kontroli misji i badania przewidziane w protokole. Centrum kontroli misji zaś odpowiadało za kontrolę całego przedsięwzięcia. Pilnowało, aby zadania zostały wykonane w ustalonych ramach czasowych, przypominało o kontroli stanu fizycznego wszystkich astronautów, a w razie problemów w habitacie miało za zadanie znaleźć stosowne rozwiązanie lub skonsultowanie się z koordynatorem z ESA. Podobnie jak astronauci, wszyscy członkowie centrum kontroli musieli wykonać swoje zadania personalne i utworzyć zadania specjalne dla badaczy z habitatu. Łączność pomiędzy centrum kontroli a habitatem była stale utrzymywana przy pomocy komunikatora internetowego. Dla zwiększenia realizmu, w trakcie trwania misji posługiwano się tylko i wyłącznie czasem księżycowym. Cała misja trwała około ośmiu godzin. Młodzież po odbyciu misji poczuła ogromną satysfakcję z wykonanych zadań, jednakże równocześnie dogłębne wyczerpanie, ponieważ cała misja była bardzo intensywna i nie pozwalała na zbyt długi odpoczynek.

 

Podczas trzydniowej misji każda z trzech grup doprowadziła swoje zadania do końca. Wszystkim udało się sprostać postawionym poleceniom. W celu wynagrodzenia ich zaangażowania i ciężkiej pracy, otrzymają oni certyfikaty sygnowane przez Europejską Agencję Kosmiczną.

 

 
X
Password:
Wrong password.