09.12.17 - „Relacja z warsztatów Erasmus + Dialog w Paryżu”

 

Spotkania młodzieży z czterech państw (tj. Francji, Polski, Włoch i Turcji), które odbywać się będą w latach 2017-2019, mają na celu utworzenie międzykulturowego dialogu w sprawie migracji na terenie Europy oraz dążenie do odnajdywania wspólnych rozwiązań tego problemu. Na warsztatach w Paryżu odkrywałyśmy techniki Teatru Forum - interaktywnej formy teatralnej o tematyce zaangażowanej społecznie. Drugiego dnia naszej pracy nad projektem odbyło się spotkanie z francuskim europosłem Jean-Marie Cavadą, na którym miałyśmy możliwość pogłębić swoją wiedzę na temat historii oraz sposobu funkcjonowania Unii Europejskiej, a także problemu polityki imigracyjnej. Starając się lepiej poznać francuską kulturę, uczestniczyłyśmy w przedstawieniu molierowskich „Szelmostw Skapena”, wystawianych przez słynny paryski teatr Comédie Française. Produktem końcowym warsztatów był spektakl teatralny przygotowany przez uczniów i nauczycieli uczestniczących w projekcie, przedstawiający stosunek pewnych grup społecznych względem imigrantów oraz konsekwencje zachowań dyskryminacyjnych. Publiczność, która mogła na głos komentować oraz zmieniać bieg wydarzeń, miała prawo także decydować czy akceptuje zaistniałą sytuację oraz co może zrobić, aby jej zapobiec. Siedmiodniowy pobyt naszej grupy we Francji pozwolił na wyciągnięcie wielu wniosków na temat współpracy z młodzieżą zróżnicowaną kulturowo oraz tym bardziej zaowocował w motywację do dalszego działania. Warsztaty były dla nas także okazją do zawiązania nowych znajomości, które będą miały szansę rozwijać się w dalszych etapach projektu.

 

 

 

 
X
Password:
Wrong password.