SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

Dlaczego warto próbować?

 

 

Olimpiady przedmiotowe  – to konkursy, odbywające się co roku, dotyczące wybranej dziedziny wiedzy, przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale mogą brać w nich udział również uczniowie młodsi.

 

 

Na ogół zawody podzielone są na trzy etapy:

 

• etap I ("szkolny")

 

• etap II  (okręgowy)

 

• etap III  (finał ogólnopolski).

 

 

Oprócz olimpiad przedmiotowych organizowane są olimpiady interdyscyplinarne oraz tematyczne.

 

 

Szczegóły dotyczące poszczególnych olimpiad  przedstawione są na stronach internetowych tych olimpiad.

Zawodnicy, którzy dostali się do finałowego etapu  olimpiady przedmiotowej mają zapewnione ocenę celującą z odpowiedniego przedmiotu na koniec roku szkolnego,  wynik 100% z tego przedmiotu na świadectwie maturalnym na poziomie rozszerzonym (zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej) oraz miejsce na wielu uczelniach wyższych.

 

Laureaci olimpiady przedmiotowej mogą brać  udział, jako reprezentacja Polski, w międzynarodowej olimpiadzie z danego przedmiotu, o ile etap międzynarodowy jest organizowany.

 

 

Nie do przecenienia jest zdobyta wiedza podczas rozwiązywania problemów olimpijskich, a także kontakt z innymi uczniami, o podobnych zainteresowaniach, startującymi w olimpiadzie.

 
X
Password:
Wrong password.