SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

Link do

Co roku uczniowie otrzymują stypendia.

Aktualne informacje o stypendiach

Poza tym fundowane są:

 

-Nagrody Dyrektora III LO w Gdyni,

 

-Nagrody Rady Rodziców III LO w Gdyni.

 

 

 

Szczegóły dotyczące przyznanych stypendiów znajdują się w zakładce Stypendyści.

Uczniowie i studenci mogą otrzymać pomoc stypendialną z różnych źródeł pomocy stypendialnej.

 

Stypendium to wsparcie finansowe, materialne, usługowe dla uczniów, studentów, artystów, sportowców lub innych grup, pomagające w rozwijaniu talentu lub kontynuowaniu nauki, prowadzeniu badań naukowych lub prac w dziedzinie sztuki.  

 

 

 

Stypendia

Uczniowie Gdyńskiej Trójki co roku otrzymują wiele stypendiów, między innymi spośród wymienionych poniżej:

                         

-Stypendium naukowe Prezesa Rady Ministrów,

 

-Stypendium naukowe Ministra Edukacji  Narodowej,

 

-Stypendium naukowe Marszałka Województwa Pomorskiego,

 

-Stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdańska,

 

-Stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdyni,

 

-Stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D. Farenheita,

 

-Stypendium  naukowe „Svendroma” Fundacji im. Swena Norwisza w Gdyni,

 

-Stypendium Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci,

 

-Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru woj. pomorskiego.

Stypendium szkolne

 

O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń, pochodzący z rodziny, w której przeciętny dochód miesięczny nie przekroczył ustalonej kwoty na osobę. O szczegółach dot. ubiegania się o stypendium szkolne decyduje rada gminy ucznia.

 

 

 

Stypendia zagraniczne

 

Informacje na temat stypendiów zagranicznych można uzyskać u koordynatora IB.

 

 

 

 
X
Password:
Wrong password.