SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

Uczniowie o dużych predyspozycjach z danego przedmiotu (między innymi laureaci i finaliści konkursów, olimpiad przedmiotowych), chcący rozwinąć wiedzę z tego przedmiotu w sposób bardzo zaawansowany i specjalistyczny, mogą liczyć na indywidualizację ścieżki swojego rozwoju zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym (po konsultacji z nauczycielem uczącym oraz dyrekcją szkoły).

Ilustrują to poniższe przykłady.

Przykład.   Uczeń o dużych predyspozycjach

i zainteresowaniach z matematyki:

 

 

1. uczy się według autorskiego programu z matematyki z elementami matematyki uniwersyteckiej w ramach grupy matematyki olimpijskiej („mo”) , prowadzonej przez wykładowców z Uniwersytetu Gdańskiego oraz nauczycieli matematyki Gdyńskiej Trójki,

 

link do    

 

2. uczestniczy w kole olimpijskim z matematyki przygotowującym do udziału w Olimpiadzie Matematycznej i innych konkursach matematycznych,

 

3. uczestniczy w wykładach matematycznych prezentowanych w szkole przez zaproszonych  matematyków (z polskich i z zagranicznych ośrodków naukowych),

 

4. przygotowuje pracę badawczą lub referat z matematyki, z możliwością prezentowania jej na forum szkoły lub np. w ramach Kongresu Młodych Matematyków Polskich, Festiwalu Bałtyckiego Nauki itp.

 

5. uczestniczy w obozach matematycznych

 

6. uczestniczy w warsztatach matematycznych oraz meczach matematycznych realizowanych w szkole,

 

7. korzysta z opieki mentora – wykładowcy matematyki z uczelni wyższej,

 

8. uczestniczy w zajęciach z matematyki dla studentów na uczelni wyższej z możliwością zaliczania na prawach studenta,

 

9. bierze udział w Olimpiadzie Matematycznej i innych konkursach z matematyki,

 

10. korzysta z róznych form wsparcia w ramach  Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci,

 

11. korzysta też z różnych stypendiów naukowych, m.in. w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”, stypendiów Rady Rodziców itp.  

 

 

Przykład.  Uczeń o zainteresowaniach związanych z teatrem:

 

 

1. korzysta z indywidualnych konsultacji nauczyciela języka polskiego w zakresie doboru dodatkowych lektur związanych z teatrem  i ich analizy oraz interpretacji,

 

2. uczestniczy w szkolnych, klasowych lub grupowych wyjściach/wyjazdach na spektakle teatralne do teatrów,

 

3. uczęszcza na zajęcia szkolnego koła teatralnego i/lub na zajęcia szkolnego kabaretu,

 

4. bierze udział w konkursach teatralnych lub kabaretowych wraz ze szkolnym zespołem,

 

5. uczestniczy w przygotowaniu szkolnych spektakli

teatralnych  (scenariusz, scenografia itd.).

 

 
X
Password:
Wrong password.