SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

5. System stypendiów naukowych i socjalnych – duża grupa uczniów objęta jest wszystkimi rodzajami stypendiów m.in. stypendiami Rady Rodziców szkoły, stypendiami burmistrzów, prezydentów miast, stypendiami MEN itp.

 

6. Obozy naukowe – obozy wyjazdowe (np. obozy naukowe matematyczno-informatyczne), obozy naukowe stacjonarne (np. obozy fizyczne, biologiczne) realizowane w laboratoriach Uniwersytetu Gdańskiego lub w szkole przez wykładowców UG.

 

7. Konkursy/olimpiady – znaczący udział młodzieży w konkursach i olimpiadach już na etapie szkolnym.

 

8. Prace badawcze – propozycje prac badawczych m.in. w ramach Turnieju Młodych Fizyków, Europejskiego Konkursu Młodych Naukowców, INTEL, ISET itp.

 

9. Seminaria/warsztaty akademickie – realizowane w szkole lub na uczelni przez pracowników naukowych i nauczycieli szkoły.

 

10. Projekty – indywidualne lub grupowe, przedmiotowe lub interdyscyplinarne.

 

11. Współpraca dydaktyczno-naukowa z absolwentami szkoły – wykłady, zajęcia dla uczniów szkoły prowadzone przez absolwentów szkoły, wyróżniających  się i osiągających sukcesy jako studenci i pracownicy naukowi.

 

12. Praca zdolnych uczniów na rzecz młodszych zdolnych uczniów szkoły – wykłady, laboratoria, konsultacje.

 

13. Współpraca z innymi szkołami – np. realizacja wspólnych imprez, projektów naukowych lub popularnonaukowych, rozwijających zainteresowania i umiejętności.

 

14. Imprezy  szkolne i pozaszkolne  – ściśle związane z programami autorskimi, np. „Ligi zadaniowe”, „Mecze matematyczne”, „Mecze Brydżowe”, TRIMUN, Festiwal Piosenki Niemieckiej oraz inne  imprezy rozwijające pozaszkolne zainteresowania.

 

15. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – dla uczniów zdolnych, także dla ich rodziców i nauczycieli, realizowana przez psychologa i pedagoga szkolnego we współpracy z instytucjami wspierającymi.

 

 

 

 

2. Realizacja ITN/IPN (indywidualnego toku nauki/indywidualnego programu nauki) – rozwiązania organizacyjne umożliwiające uczniom realizację indywidualnych ścieżek rozwoju.

 

3. Programy autorskie - adresowane do ucznia/grupy uczniów uzdolnionych – w formie programu indywidualnego lub programu nauczania dla grupy.

 

4. Koła zainteresowań i koła olimpijskie – związane z programami autorskimi.

 

 

1. Współpraca z uczelniami wyższymi – udział w zajęciach na uczelniach wyższych z możliwością zaliczania na prawach studenta, konsultacje uczniów z wykładowcami, udział w studenckich kołach naukowych, laboratoria na uczelniach, opieka nad uczniami (akademiccy mentorzy), wykłady pracowników uczelni w szkole, prowadzenie grupy olimpijskiej (m.in. z matematyki, fizyki) przez wykładowców uczelni wspólnie z nauczycielami szkoły.

Formy wspierania uzdolnień

 
X
Password:
Wrong password.