19.04.18 - Sukcesy olimpijskie humanistów

I tak w finale XLII Olimpiady Języka Angielskiego, który odbył się w dn. 9-10 IV 2018 w Poznaniu tytuł laureatki III m-ca zdobyła WERONIKA GAŁKA z klasy II matury międzynarodowej. Kolejny tytuł laureata tej olimpiady uzyskał GRZEGORZ ROGUSZCZAK z kl. III biologiczno-chemicznej, a pozostałych 4 uczniów z III LO zdobyło tytuły finalistów.

 

W finale XLIV Olimpiady Historycznej (Gdańsk 6-9.IV.2018) wystąpiła także liczna 5-osobowa grupa reprezentantów GDYŃSKIEJ TRÓJKI, spośród których najlepiej wypadł ADRIAN THRUN z kl. II humanistycznej - zdobywca tytułu laureata Olimpiady Historycznej. Jego 4 kolegów zdobyło tytuły finalistów.

 

Z kolei w finale LIX Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (17-18 III 2018, Warszawa) spośród czwórki uczniów z III LO w Gdyni najlepiej zaprezentował się JAKUB BRÓDKA z kl. II humanistycznej, który zdobył tytuł laureata.

 

Najliczniej - wśród olimpiad humanistycznych - GDYŃSKA TRÓJKA była reprezentowana w przeprowadzonym w Warszawie w dn. 11-14 IV 2018 finale XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Aż 8 uczniów z III LO w Gdyni zdobyło tytuły finalistów tej olimpiady.

 

Aby obraz olimpijskich sukcesów w olimpiadach "humanistycznych" reprezentacji III LO w Gdyni był ukończony należy jeszcze dodać, iż kolejne tytuły finalistek zostały zdobyte przez 2 uczennice w finałach: XXX Olimpiady Filozoficznej (14IV2018, Warszawa) oraz XLII Olimpiady Artystycznej (16-19IV2018, Warszawa).

Zarówno finaliści jak i laureaci ww olimpiad otrzymują 100% punktów na egzaminie maturalnym z danego przedmiotu olimpijskiego.

 

Sukcesy naukowe w olimpiadach  "humanistycznych" ww uczniów to wielka zasługa uczących w GDYŃSKIEJ TRÓJCE n-li: języka angielskiego, języka polskiego, historii, filozofii oraz historii sztuki.

 

wyniki uczniów

 

 
X
Password:
Wrong password.