dd.mm.rr - tytuł

13.05.18 - Sukces młodych parlamentarzystów z GDYŃSKIEJ TRÓJKI

Tekst

 

Sejm DiM składa się, tak jak Sejm RP, z 460 posłów. Każde z 16 województw otrzymuje proporcjonalną liczbę mandatów do liczby uczniów w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w danym województwie.

30 kwietnia br. na stronie internetowej Sejmu Dzieci i Młodzieży zostały opublikowane wyniki rekrutacji do tegorocznej już XXIV sesji SDiM. Aby zostać posłem SDiM każdy uczestnik kwalifikacji musiał wykonać projekt poświęcony tematowi tegorocznych obrad SDiM: "Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej".

 

Wielki sukces w kwalifikacjach odnieśli uczniowie z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej w Gdyni z klas realizujących program matury międzynarodowej: MIESZKO CZAPLIŃSKI z klasy drugiej licealnej (Diploma Programme International Baccalaureate) oraz KONRAD WOJTOWICZ z klasy trzeciej gimnazjalnej (Middle Years Programme International Baccalaureate).

 

Tworzący szkolny zespół uczniowie z Gdyni poświęcili swój projekt wykonywany w ramach SDiM wybitnej postaci księdza Bernarda Łosińskiego  (ur. 20 maja 1865 w Wielu na Kaszubach), posła na pierwszy po odzyskaniu niepodległości Sejm RP, bardzo aktywnego na Pomorzu społecznika i gorącego patrioty, który przez całe swoje życie walczył o polski charakter Pomorza i przeciwstawiał się germanizacji Kaszub. Ksiądz Bernard Łosiński został zamordowany przez Niemców w 1940 w obozie koncenracyjnym w Sachsenhausen.

 

Opracowanie uczniów z Gdyni okazało się najlepsze w woj. pomorskim i jednym z najlepszych w kraju.

W nagrodę obaj uczniowie z III LO w Gdyni, razem z innymi najlepszymi w tegorocznym projekcie SDiM uczniami, wzięli udział w dn. 12-13 maja br. w warsztatach parlamentarnych w Sulejówku i w posiedzeniu Komisji w gmachu Sejmu. Prezentowana przez nich wiedza historyczna i wykazane umiejętności parlamentarne okazały się wyjątkowe i dlatego obaj zostali wybrani na Marszałków SDiM (wybrano łącznie trzech), którego uroczyste posiedzenie odbędzie się 1 czerwca 2018 w Dzień Dziecka.

 

Wiesław Kosakowski - dyrektor III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni

 

źródło:

https://sdim.sejm.gov.pl/ oraz  https://pl-pl.facebook.com/sejmdzieciimlodziezy/

 

 
X
Password:
Wrong password.