09.06.17 – Konkurs Wiedzy o Niemczech

 

Organizatorem konkursu jest Centrum Herdera w Gdańsku. Po zaliczeniu testu z 2 etapu zawierającego zadania zamknięte i otwarte, sprawdzające znajomość historii, literatury i wiedzy o kraju, Adrian dostał się do ścisłej czołówki finałowej (z 53 osób jury wyłoniło tylko 6 najlepszych). W części finałowej, która odbyła się wobec całej zgromadzonej publiczności Adrian wykazał się doskonałą znajomością m. in. stosunków polsko – niemieckich po 1945 roku, tradycji bawarskich i szkolnictwa w Niemczech, popisując się niezwykłą erudycją.

Gratulujemy tak rozległej wiedzy na temat naszych Sąsiadów  i życzymy dalszych sukcesów na polu humanistyk.

 

Nauczycielem Adriana jest pani Justyna Horodecka-Nowicka

 

 

 
X
Password:
Wrong password.