09.03.118 - Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich

 

Po rozpoczęciu MPDO około godziny 9:30 i uroczystym powitaniu wszystkich drużyn, oba składy udały się na pierwsze starcia. W pierwszym składzie znaleźli się Anna Krawczyk, Aleksandra Rafalska, Mateusz Łaszczych i Maciej Kurkowski, natomiast w drugim Jakub Bródka, Borys Ziemianowicz, Adrian Thrun i Aleksander Dąbrowicz. Każda drużyna z pięciu tez, otrzymanych na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zawodów, losowała cztery z nich. Tezy poruszały różne tematy, zarówno polityczno-społeczne, ekonomiczne, jak i filozoficzno-kulturowe.

 

W tegorocznej edycji mogliśmy zająć stanowisko w następujących kwestiach:

1. W obliczu niepewnej sytuacji w UE, Polska powinna wzmacniać współpracę z państwami Europy Środkowo-Wschodniej.

2. Budowanie pomników upamiętniających bohaterów narodowych powinno być dopuszczalne wyłącznie po upłynięciu określonego prawnie okresu karencji.

3. W Polsce powinno się wprowadzić podatek od niezdrowej żywności.

4.Patriotyzm dzieli zamiast łączyć.

5. Wobec nierentowności polskiego systemu emerytalnego, należy podjąć decyzję o jego likwidacji w formie przymusowej.

6. Egzamin maturalny powinien zostać zlikwidowany.

 

Obie drużyny uzyskały pierwsze miejsca w swoich grupach i weszły do finałów, które odbędą się w dniach 14-15 kwietnia 2018 roku. Warto również, zaznaczyć, że najlepszym mówcą, w indywidualnej ocenie ekspertów, został Jakub Bródka z kasy 2 Lah naszego liceum.

 

Zwycięzcą serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów finale MPDO!!!

 

 

 
X
Password:
Wrong password.