07.08.2016 - Znakomite wyniki maturzystów krajowych i maturzystów międzynarodowych     z III LO w Gdyni 

 

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej w Gdyni jest prawdopodobnie jedyną szkołą w Polsce, w której wręczenie świadectw maturalnych od lat ma uroczysty charakter. Tak było i w tym roku. We wtorek 5 VII 2016 o godz. 9.00 w auli szkolnej zebrali się elegancko ubrani tegoroczni absolwenci "Gdyńskiej Trójki". Wielu z nich przyszło w towarzystwie rodziców. Pieczę pedagogiczną nad zgromadzonymi w auli maturzystami sprawowali wychowawcy klas wspólnie z kilkunastoma uczącymi w klasach maturalnych nauczycielami. Mimo tego, że większość absolwentów III LO w Gdyni to mieszkańcy odległych i bardzo odległych od Gdyni miejscowości, frekwencja na uroczystości wyniosła ponad 90%.

 

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania przez wszystkich zebranych Mazurka Dąbrowskiego. Następnie Dyrektor Liceum pogratulował wszystkim 148 maturzystom znakomitych wyników - wyższych aniżeli w roku ubiegłym. Podobnie jak w latach ubiegłych wszyscy /100%/ absolwenci III LO w Gdyni zdali tegoroczny krajowy egzamin dojrzałości. W pierwszej kolejności świadectwa maturalne z rąk Dyrektora Szkoły otrzymało czworo absolwentów, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów na maturze krajowej, czyli: Łukasz Śliwiński,       Magdalena Styczewska, Julia Bazińska i Alicja Smaruj. Następnie po odbiór świadectw i "dyrektorski" uścisk dłoni podchodzili kolejni maturzyści z poszczególnych klas. Ponad 80% absolwentów III LO w Gdyni, z uwagi na swoje znakomite wyniki na egzaminie maturalnym, praktycznie już ma zapewnione miejsca na bardzo wymagających, pod względem intelektualnym, uczelniach w Trójmieście, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, a także na uczelniach zagranicznych.

Na zakończenie uroczystości Dyrektor Szkoły otrzymał od maturzystów tablo "Absolwenci III LO w Gdyni - 2016", które zostanie zawieszone na szkolnym korytarzu obok tych z lat ubiegłych.

 

W tym samym dniu, także w auli, zaświadczenia o wynikach matury międzynarodowej odebrało 42 absolwentów    z klasy international baccalaureate. Również międzynarodowy egzamin dojrzałości zdali wszyscy /100%/ tegoroczni absolwenci Gdyńskiej Trójki. Najwyższą liczbę punktów, tj. 43 na 45 maks. uzyskało troje maturzystów ("ajbiki") z klasy IB ("ajbi"). Są to: Bogna Stolarska, Magdalena Radziszewska i Mikołaj Młyński. Łącznie aż 12 "ajbików" uzyskało 40 i więcej punktów, a połowa - 38 i więcej, czyli tyle ile potrzeba, aby dostać się na najlepsze uczelnie na świecie. Dyplomy IBO - International Baccalaureate Organization zostaną przesłane do III LO w Gdyni w sierpniu br. Uroczyste wręczenie dyplomów IBO odbędzie się

1 września 2016 w auli Gdyńskiej Trójki.

 

GRATULUJĘ WSZYSTKIM TEGOROCZNYM ABSOLWENTOM GDYŃSKIEJ TRÓJKI ZNAKOMITYCH WYNIKÓW NA EGZAMINIE DOJRZAŁOŚCI - KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM.

 

Wiesław Kosakowski - dyrektor III LO w Gdyni

 

 
X
Password:
Wrong password.