SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

 

O SZKOLE

Stowarzyszenie Absolwentów Gdyńskiej Trójki (SAGT)

Link do

Kontakt

 

Aby uzyskać więcej informacji nt. studiów zagranicą lub otrzymać pomoc w trakcie podejmowania decyzji co do swojej przyszłości, wyślij e-mail na adres

 

sagt.info@gmail.com

 

W mailu podaj pytanie lub zagadnienie, które chciałbyś przedyskutować.

 

Możesz też podać nazwisko mentora, z którym chciałbyś porozmawiać.

 

Postaramy się jak najszybciej umówić Cię na spotkanie z mentorem na Skype lub osobiście.

 

Stowarzyszenie Absolwentów Gdyńskiej Trójki (SAGT) jest inicjatywą, której celem jest jednoczenie i wspieranie absolwentów Gdyńskiej Trójki i jej obecnych uczniów, a także tworzenie i utrwalanie społeczności absolwentów.

 

 

SAGT organizuje spotkania absolwentów, tworzy platformę online do wymiany informacji i podejmuje działania na rzecz dobra społecznego.

 

SAGT ma służyć również ułatwieniu komunikacji między absolwentami i uczniami Gdyńskiej Trójki.

Link do

Link do

 
X
Password:
Wrong password.