SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

 

O SZKOLE

Link do

Historia Gdyńskiej Trójki

 

 

Historia III LO w Gdyni rozpoczęła się w 1950 r. w dzielnicy Gdynia-Grabówek.

 

W 1963 r. siedzibę szkoły przeniesiono do obecnego budynku, a jej patronem została Marynarka Wojenna PRL (RP- od 1989 r.), która do dziś aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.

 

Od tego też roku, jako jedno z kilku w Polsce, III LO posiada klasy z wykładowym językiem angielskim, potem przemianowane na klasy dwujęzyczne.

 

W 1993 r., jako jedna z dwóch pierwszych w Polsce, szkoła utworzyła klasę o profilu matury międzynarodowej – DP IBO.

 

W roku 2000 powstało Gimnazjum nr 24 przy III LO w Gdyni, a w rok później wprowadzono do gimnazjum Middle Years Programme – MYP IBO. Wszystkie szkoły: III LO, Gimnazjum nr 24 przy III LO, DP IBO, MYP IBO oraz internat szkolny funkcjonują pod wspólną nazwą ZSO nr 1 w Gdyni.

 

 

Szeroki wachlarz oferty edukacyjnej dostępny w klasach o zróżnicowanych profilach, uzdolnieni  uczniowie oraz wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska sprawiają, że od lat szkoła utrzymuje się w pierwszej piątce najlepszych szkół w Polsce, w tym kilkakrotnie zajmowała I miejsce w różnego rodzaju rankingach.

 

Efekty nauczania widoczne są w bardzo wysokich wynikach olimpiad i konkursów przedmiotowych ogólnopolskich i międzynarodowych, egzaminów gimnazjalnych, matury polskiej i międzynarodowej (kilkukrotnie najwyższe wyniki na świecie).

 

Od lat szkoła współpracuje z trójmiejskimi uczelniami wyższymi w zakresie nauczania takich przedmiotów jak matematyka, fizyka, chemia i biologia z Uniwersytetem Gdańskim, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską, Akademią Morską i Akademią Marynarki Wojennej.

 

Szkoła należy także do Stowarzyszenia Szkół Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz Towarzystwa Szkół Twórczych, a także współpracuje z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci.

Inne organizacje, z którymi współpracuje szkoła to: PCK, ZHP, Caritas, domy dziecka, szpitale i hospicja trójmiejskie.

 

 

Od lat Gdyńska Trójka plasuje się wysoko w sportowym rankingu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

 

Od roku szkolnego 2006/2007 szkoła nosiła miano najbardziej usportowionej szkoły ponadgimnazjalnej w Gdyni, a w niektórych dyscyplinach jest szkołą mistrzów.

 

 

Od roku 1996, szkolne drużyny Odysei Umysłu – unikalnego programu edukacyjnego dla uczniów i nauczycieli – odnoszą sukcesy w finałach ogólnopolskich, europejskich i światowych.

 

 

Na historię Gdyńskiej Trójki składają się też takie przedsięwzięcia jak liczne wyprawy krajowe i zagraniczne Bractwa Poszukiwaczy Pereł i ,,Wyrypiarzy”, obozy naukowe matematyczno-informatyczne, udział w programie młodzieżowej przedsiębiorczości, udział w krajowych i zagranicznych debatach licealistów i studentów, realizacja filmów w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Filmowego Albatrosy, uczestnictwo w debatach Model United Nations, działalność szkolnego kabaretu ,,Chała” i wiele innych.

 

 

Od początku istnienia szkoła przyciąga zdolnych uczniów z całego kraju. Nasi absolwenci studiowali i studiują w najlepszych uczelniach Polski i świata, od Uniwersytetu Jagiellońskiego, przez Sorbonę, Oxford i Cambridge, po MIT, Columbia, Harvard i Yale.

 

Renoma Gdyńskiej Trójki przyciąga wiele znanych postaci świata polityki i kultury z Polski i zagranicy.

 

Szkoła gościła członka brytyjskiej rodziny królewskiej, prezydentów, premierów, ministrów, rektorów szkół wyższych, naukowców, pisarzy, dziennikarzy i polityków.

 

 

 
X
Password:
Wrong password.