SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

 

O SZKOLE

Szkoła łączy wiele, pozornie przeciwstawnych, nurtów, między innymi:

 

otwartość na nowe idee, propozycje i nowych ludzi łączy z dyscypliną i efektywnością pracy, liberalizm z dużymi wymaganiami, wspieranie indywidualizmu i mocnych stron uczniów ze wzmacnianiem umiejętności współpracy w zespołach podczas realizacji projektów zespołowych,  specjalizowanie uczniów w danym przedmiocie na coraz wyższym poziomie z dbałością o ich rozwój ogólny.

 

Klimat i charakter Szkoły dokładniej opisany jest w zakładce Genius loci.

 

 

 

 

W Szkole podejmowane są więc działania adresowane do różnych grup uczniów, w zależności od Ich potrzeb, traktowane przez nas równorzędnie, m.in.:

 

- do pragnących się specjalizować w danej dziedzinie na poziomie akademickim i olimpijskim,

- do pragnących uzyskać  bardzo wysoki wynik na egzaminach zewnętrznych,

- do pragnących uzyskać wsparcie w razie doraźnych kłopotów w nauce,

- do pragnących realizować swoje zainteresowania i pasje.

 

 

 

 

Historia Szkoły rozpoczęła się w roku 1950 i od początku związana jest z wyjątkowymi ludźmi, którzy ją tworzyli.  

 

Zachęcamy do zapoznania się z krótkim rysem historycznym Szkoły w zakładce Historia.

 

 

 

Od początku istnienia Szkoła stawia na efektywność i intensywność  pracy uzyskując spektakularne rezultaty.  

 

Zachęcamy do zapoznania się z nimi w zakładce Sukcesy, osiągnięcia.

 

 

 

Absolwenci naszej Szkoły uczą się i pracują w różnych miastach Polski, i poza granicami naszego kraju. Zawsze możemy liczyć na Ich odwiedziny i wsparcie.  

 

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawymi  informacjami  w zakładce Absolwenci.

 

 

 

 
X
Password:
Wrong password.