30.06.17 – Wyniki matury

 

W piątek 30 czerwca 2017 o godz. 12.00 w auli GDYŃSKIEJ TRÓJKI tegorocznym absolwentom szkoły zostały uroczyście wręczone krajowe świadectwa maturalne.

Najlepsi maturzyści otrzymali LISTY GRATULACYJNE DYREKTORA LICEUM.

Absolwentom podczas uroczystości towarzyszyli ich wychowawcy, pozostali nauczyciele, a także rodzice.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych również i w tym roku wszyscy (100%) tegoroczni absolwenci GDYŃSKIEJ TRÓJKI, którzy przystąpili do krajowego egzaminu maturalnego zdali go znakomicie (134 osoby). Średnie wyniki uzyskane przez maturzystów z III LO w Gdyni z pisemnych egzaminów z poszczególnych przedmiotów okazały się bardzo wysokie:

 

egzaminy obowiązkowe /poziom podstawowy/: j.polski - 76%, matematyka - 93%, j.angielski - 98 %,

egzaminy dodatkowe / poziom rozszerzony /: j.polski - 88%, matematyka - 73%, j.angielski - 86%, biologia - 78%, chemia - 82%, fizyka - 73%, geografia - 80%, informatyka - 88%, historia - 74%, wiedza o społecz. - 71%,

j.angielski /poziom dwujęzyczny/ - 90%

 

Najlepszymi maturzystami w III LO w Gdyni okazali się m.in.:

Zofia Mikońska (średni wynik z sześciu egzaminów - 98,33%),

Paweł Burzyński (96,83%),

Wojciech Bączkowski (95,8%),

Mateusz Gienieczko (95,57%),

Agnieszka Schleser (95,33%),

Aleksandra Juszczuk (94,33%),

Maciej Nadolski (94,2%) oraz

Adrian Sztolsztejner (93,29%), który oprócz listu gratulacyjnego otrzymał jeszcze specjalne wyróżnienie (pięknie oszlifowany kamień ozdobny) od FUNDACJI SVENDROMA dla NAJLEPSZEGO GEOGRAFA w WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM w 2017 roku.

 

Wiesław Kosakowski - dyrektor III LO w Gdyni

 

 

 

 

 

 

 

 
X
Password:
Wrong password.