LAURY ORAZ STYPENDIUM DLA NAJLEPSZEGO GEOGRAFA W III LO W GDYNI I NA POMORZU

 

 

Podczas czerwcowej uroczystości zakończenia roku szkolnego 2015/2016 w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej RP wręczono Adrianowi Sztolsztejnerowi, uczniowi klasy II matematyczno-fizycznej, dyplom stypendysty Fundacji im. Swena Norwisza w Gdyni – STYPENDIUM SVENDROMA za osiągnięcia w dziedzinie geografii w roku szkolnym 2015/2016.

 

Adrian jest laureatem XLII Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej /XIII m-ce w Polsce/ i jest to najlepsze tegoroczne osiągnięcie wśród wszystkich (ponad 100) uczniów ze szkół województwa pomorskiego startujących w Olimpiadzie Geograficznej. W roku ubiegłym, w finale XLI Olimpiady Geograficznej, Adrian zajął 32. miejsce i zdobył tytuł finalisty olimpiady.

 

Stypendium SVENDROMA to równowartość 1000 dolarów USD. Piękny dyplom podczas uroczystości wręczyli Adrianowi założyciele Fundacji – Państwo Grażyna i Krystian Norwiszowie. Było to już 17 z kolei uhonorowanie najlepszego w danym roku szkolnym geografa wśród uczniów „Gdyńskiej Trójki”.

Fundacja im. Swena Norwisza w Gdyni została ustanowiona w roku 2000.

 

Celem Fundacji jest popieranie i promocja pasji geograficznych i rozszerzanie wiedzy z dziedziny nauk o ziemi wśród uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, a także rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością dydaktyczną i naukową w zakresie geografii i nauk o ziemi.

 

Swen Norwisz to absolwent III LO w Gdyni z 1991 roku, kilkukrotny uczestnik Olimpiady Geograficznej i aktywny członek szkolnego koła turystycznego /liczne rajdy geograficzno-turystyczne i geograficzne obozy wędrowne organizowane przez III LO w Gdyni na przełomie lat 80. i 90. XX wieku/. Ten znakomity geograf i turysta oraz wspaniały człowiek zginął 1 VIII 1998 roku w wypadku drogowym w Zajączkowie koło Tczewa ratując życie drugiemu człowiekowi.

 
X
Password:
Wrong password.