OGROMNE WYRÓŻNIENIE DLA MATURZYSTÓW Z III LO W GDYNI

 

 

Fundacja „Zawsze Warto” z Krakowa, wspólnie z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie, przeprowadziła ogólnopolski konkurs „Matura na 100 procent”, którego celem jest wyłonienie wg bardzo surowych kryteriów, a następnie uhonorowanie nagrodami rzeczowymi oraz finansowymi najlepszych w Polsce maturzystów, którzy przystąpili do tegorocznego egzaminu dojrzałości. W 2016 roku egzamin maturalny, wg kryteriów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zdawało w całej Polsce 258 372 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Spośród nich tylko 24 maturzystów osiągnęło najwyższe wyniki na krajowym egzaminie dojrzałości, czyli zdało wszystkie swoje egzaminy z poszczególnych przedmiotów min. na 90% oraz uzyskało 100% z jak największej liczby tych egzaminów. Wszyscy ww zostali laureatami konkursu „Matura na 100%”.

 

Wśród tych 24 najlepszych z najlepszych w Polsce znalazło się dwoje maturzystów z III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni. Są to: MAŁGORZATA STYCZEWSKA /mieszkanka Mrzezina/ oraz ŁUKASZ ŚLIWIŃSKI /mieszkaniec Gdyni/.

Łukasz Śliwiński zdobył z egzaminów obowiązkowych (część pisemna i część ustna) łącznie 497 punktów procentowych (tylko z pisemnego egzaminu z języka polskiego – 97%), a Małgorzata Styczewska zdobyła 498 punktów (tylko z pisemnego egzaminu z języka angielskiego – 98%) . Tak więc, każde z nich uzyskało prawie maksymalną liczbę punktów możliwą do zdobycia na maturze krajowej w części obowiązkowej, czyli 500 (ustne egzaminy z języka polskiego oraz języka angielskiego, pisemne egzaminy z przedmiotów w zakresie podstawowym z : języka polskiego, języka angielskiego i matematyki) .

 

Każde z nich uzyskało także znakomite wyniki z części matury obejmującej przedmioty dodatkowe (egzaminy z przedmiotów w zakresie rozszerzonym). ŁUKASZ przystąpił do czterech egzaminów w tej części i uzyskał następujące wyniki: matematyka – 100%, fizyka – 100%, język angielski – 100%, informatyka – 98%. Z kolei MAŁGORZATA w ramach ww. części przystąpiła aż do sześciu egzaminów uzyskując również znakomite wyniki: język polski – 100%,biologia – 90%,chemia – 95%,matematyka – 92%,jęz.angielski – 98%,geografia – 92%.

 

Oboje reprezentowali Gdynię, III LO w Gdyni oraz Pomorze w finałach ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych zdobywając tytuły laureatów i finalistów. I tak Małgorzata w 2015 roku zdobyła tytuł laureatki XXX Olimpiady Ekologicznej, a w 2016 roku uzyskała tytuł finalistki XLVI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego /jako uczennica bardzo wymagającej klasy biologiczno-chemicznej (!!!)/ - łącznie dwie olimpiady i dwa tytuły laureatki/finalistki. Natomiast Łukasz /uczeń klasy matematyczno-fizyczno-informatycznej/ w 2015 roku zdobył tytuł laureata LXVI Olimpiady Matematycznej oraz tytuł finalisty LXIV Olimpiady Fizycznej, a w 2016 roku otrzymał tytuł finalisty LXVII Olimpiady Matematycznej – łącznie trzy olimpiady i trzy tytuły finalisty/laureata. Łukasz będzie studiować inżynierię aeronautyczną na Imperial College w Londynie, a Małgorzata zostanie studentką wydziału lekarskiego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

 

Uroczysta gala finałowa konkursu odbędzie się 22 września br. we Wrocławiu. Tegoroczni laureaci konkursu wywodzą się z następujących województw: dolnośląskiego (5), lubelskiego (4), łódzkiego (2), małopolskiego (4), mazowieckiego (3), podlaskiego (1), pomorskiego (3), śląskiego (2) i świętokrzyskiego (1).

 
X
Password:
Wrong password.