22.09.16. – Gdyńscy maturzyści wśród najlepszych w Polsce

 

Wśród tych 25 najlepszych z najlepszych w Polsce znalazło się, po raz pierwszy w historii przeprowadzania tego konkursu, dwoje maturzystów z Gdyni. Są to tegoroczni absolwenci III Liceum Ogólnokształcącego

im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni : MAŁGORZATA STYCZEWSKA /mieszkanka Mrzezina/ oraz ŁUKASZ ŚLIWIŃSKI /mieszkaniec Gdyni/.

 

Każde z nich uzyskało prawie maksymalną (500) liczbę punktów możliwą do zdobycia na maturze krajowej

w części obowiązkowej (MAŁGORZATA – 498, ŁUKASZ – 497), a także znakomite wyniki z części matury obejmującej przedmioty dodatkowe (egzaminy z przedmiotów w zakresie rozszerzonym). ŁUKASZ przystąpił do czterech egzaminów w tej części i uzyskał następujące wyniki: matematyka – 100%, fizyka – 100%,

j. angielski – 100%, informatyka – 98%. Z kolei MAŁGORZATA w ramach ww. części przystąpiła aż do sześciu egzaminów uzyskując również znakomite wyniki: j. polski – 100%, biologia – 90%, chemia – 95%,

matematyka – 92%, j.angielski – 98%, geografia – 92%.

 

Oboje reprezentowali Gdynię, III LO w Gdyni oraz Pomorze w finałach ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych zdobywając tytuły laureatów i finalistów. I tak Małgorzata w 2015 roku zdobyła tytuł laureatki XXX Olimpiady Ekologicznej, a w 2016 roku uzyskała tytuł finalistki XLVI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego /jako uczennica bardzo wymagającej klasy biologiczno-chemicznej (!!!)/ - łącznie dwie olimpiady

i dwa tytuły laureatki/finalistki. Natomiast Łukasz /uczeń klasy matematyczno-fizyczno-informatycznej/

w 2015 roku zdobył tytuł laureata LXVI Olimpiady Matematycznej oraz tytuł finalisty LXIV Olimpiady Fizycznej, a w 2016 roku otrzymał tytuł finalisty LXVII Olimpiady Matematycznej – łącznie trzy olimpiady i trzy tytuły finalisty/laureata.

Łukasz będzie studiować inżynierię aeronautyczną na Imperial College w Londynie, a Małgorzata zostanie studentką wydziału lekarskiego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

 

Uroczysta gala finałowa, z udziałem laureatów oraz ich rodziców, a także przedstawicieli CKE, MEN, władz Wrocławia i miast oraz szkół, z których wywodzą się laureaci  konkursu odbyła się 22 września 2016

w gościnnych salach Starego Ratusza we Wrocławiu. Tegoroczni laureaci konkursu reprezentują następujące województwa: dolnośląskie (5), lubelskie (4), łódzkie (2), małopolskie (4), mazowieckie (3), podlaskie (1), pomorskie (3), śląskie (2) i świętokrzyskie (1).  Z województwa pomorskiego, oprócz ww absolwentów GDYŃSKIEJ TRÓJKI, laureatem konkursu „Matura na 100 procent” został także MAREK SZCZABEL – tegoroczny absolwent Gdańskiego Liceum Autonomicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata i Łukasz                                                                               Rodzice laureatów

 
X
Password:
Wrong password.