20.11.2016 - Nagroda Premiera dla dr hab. Beaty Lipskiej-Ziętkiewicz – absolwentki III LO w Gdyni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr hab. Beata S. Lipska-Ziętkiewicz z Katedry i Zakładu Biologii i Genetyki GUMed otrzymała Nagrodę Premiera Rady Ministrów za 2015 r. za osiągnięcie naukowe “Znaczenie badań genetycznych w indywidualizacji postępowania klinicznego w steroidoopornych zespołach nerczycowych u dzieci”. Było ono podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Dr hab. Beata S. Lipska-Ziętkiewicz jest lekarzem pediatrą, genetykiem klinicznym. Specjalizuje się w badaniach translacyjnych mających na celu wdrożenie do praktyki klinicznej osiągnięć genetyki człowieka. Tematyka rozprawy habilitacyjnej dotyczyła dziedzicznych chorób nerek. Habilitantka wykonała szereg badań molekularnych w grupie ponad 1800 dzieci z zespołem nerczycowym z 65 ośrodków klinicznych Europy, Bliskiego Wschodu i Ameryki Południowej. Umożliwiło to wykazanie, w jaki sposób różne mutacje wpływają na przebieg choroby (tzw. korelacja genotyp-fenotyp). Opracowane algorytmy stanowią klucz do indywidualizacji postępowania klinicznego zarówno w zakresie diagnostyki, jak i farmakoterapii (w tym ograniczenia jej efektów ubocznych) oraz działań profilaktycznych. Jednym z ważniejszych efektów jest uruchomienie diagnostyki genetycznej chorób nerek w Laboratorium Genetyki Klinicznej UCK, dzięki czemu te testy genetyczne są obecnie dostępne dla każdego polskiego dziecka w ramach finansowania NFZ.  

(źródło: http://gumed.edu.pl/35854.html)

 

Pani Doktor w 1996 roku ukończyła III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni i w tym samym roku zdała w GDYŃSKIEJ TRÓJCE znakomicie egzaminy matury międzynarodowej (international baccalaureate) uzyskując najwyższy wynik spośród wszystkich maturzystów zdających międzynarodowy egzamin dojrzałości w 1996 roku w Polsce i jeden z najwyższych wyników na świecie.

Serdeczne gratulujemy !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
X
Password:
Wrong password.