17.06.17 - Wyniki na egzaminie gimnazjalnym 2017

 

Średnie wyniki z poszczególnych części egzaminu w Gim. 24 w Gdyni są następujące:

 

JĘZYK POLSKI - 92,5%

HISTORIA i WoS - 88,5%

MATEMATYKA - 90,5%

PRZYRODA: BIOLOGIA-CHEMIA-FIZYKA-GEOGRAFIA - 85,8%

J.ANGIELSKI poziom podstawowy - 99,7%

J.ANGIELSKI poziom rozszerzony - 98,3%.

 

Dwie tegoroczne absolwentki z gdyńskiego gimnazjum uzyskały ze wszystkich sześciu części egzaminu maksymalną liczbę punktów, czyli 100%. Są to: KATARZYNA POŁOMSKA i AGNIESZKA PUTYRSKA z klasy III A dwujęzycznej z językiem angielskim, w której  realizowany jest program matury międzynarodowej - Middle Yerars Programme International Baccalaureate Organization. Tylko o 0,83% niższą średnią z egzaminu uzyskała kolejna absolwentka NIKOLA WOJNAROWSKA (99,17%) z klasy III B dwujęzycznej z j.ang. (dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych). Trzeci wynik w szkole uzyskał uczeń z klasy III M dwujęzycznej z jęz. ang. (dla uczniów, którzy interesują się matematyką, informatyką oraz fizyką) MICHAŁ UMIŃSKI, który tylko z egz. z jęz. polskiego otrzymał 94%, a z pozostałych 5 części egzaminu po 100% pkt. (średnia 99%).

 

Aż 18 uczniów na 79 zdających w Gim. nr 24 przy III LO w Gdyni uzyskało średnią z egzaminów gimnazjalnych równą 97% lub wyższą.

 

Podobnie jak większość (ponad  98%) absolwentów Gimnazjum nr 24 wszyscy ww zamierzają kontynuować swoją edukację  w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej w Gdyni.

 

Średnie wyniki uzyskane przez absolwentów Gimnazjum nr 24 przy III Liceum Ogólnokształcącym

im. Marynarki Wojennej w Gdyni na egzaminie gimnazjalnym 2017

/wyniki w %/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiesław Kosakowski - dyrektor Gim. nr 24 przy III LO w Gdyni

 
X
Password:
Wrong password.