06.09.17 - Innowacyjne metody nauczania języków w Trójce

 

Innowacyjność to zagadnienie wielopłaszczyznowe i interdyscyplinarne. Współczesny świat charakteryzuje się licznymi społecznymi, ekonomicznymi i technologicznymi zmianami, które powodują znaczące przeobrażenia w myśleniu o edukacji, jej filozofii, teorii i praktyce, co ma również istotne implikacje dla procesu uczenia się i nauczania języków obcych. Warunkiem adaptowania się do zmian – zmiennych wymagań otoczenia, środowiska lokalnego, zmieniających się warunków wytyczonych przez system oświatowy – jest myślenie i działanie innowacyjne. Gdyńska Trójka jest liderem zmian w edukacji.

 
X
Password:
Wrong password.