12.12.16 - Sukces Edukacyjny Gdyńskich Szkół

 

 

Największą liczbę pomorskich stypendystów MEN stanowią uczniowie, którzy uzyskali wybitne wyniki w naukach matematyczno-przyrodniczych, w tym przede wszystkim laureaci/finaliści olimpiady matematycznej i jednocześnie olimpiady informatycznej (9 uczniów). Wśród stypendystów są także podwójni laureaci lub finaliści olimpiad: matematycznej i fizycznej oraz  geograficznej i ekonomicznej….

 

Niewątpliwie o wielkim sukcesie edukacyjnym można mówić w przypadku uczniów, którzy uczą się w szkołach znajdujących się na terenie Gdyni, bowiem stanowią oni aż 60% wszystkich pomorskich stypendystów MEN / 15 /. Sześciu stypendystów wywodzi się ze szkół gdańskich, dwóch ze słupskich i po jednym ze szkół w : Pelplinie, Tczewie i Sopocie.

 

Wśród szkół swoją od wielu lat dominującą pozycję pod tym względem potwierdziło po raz kolejny III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, z którego aż 9 uczniów zostało uhonorowanych stypendium naukowym MEN. Należy zauważyć, iż dwa stypendia MEN otrzymali także uczniowie funkcjonującego od 2000 roku przy GDYŃSKIEJ TRÓJCE Gimnazjum nr 24.

 

Gratuluję wszystkim stypendystom znakomitych osiągnięć edukacyjnych !!!

 

 

Wiesław Kosakowski – dyrektor III LO w Gdyni oraz Gimnazjum nr 24 w Gdyni

źródło: http://www.kuratorium.gda.pl/_p4943.html

 

POMORSCY STYPENDYŚCI MEN

 

 
X
Password:
Wrong password.