10.01.18 – Ranking szkół

 

 

W rankingu brane są pod uwagę sukcesy uczniów danej szkoły w olimpiadach przedmiotowych (naukowych), międzyprzedmiotowych (interdyscyplinarnych) i zawodowych  oraz ich osiągnięcia w najważniejszych międzynarodowych olimpiadach naukowych, a także średnie wyniki uzyskane przez absolwentów tej szkoły na krajowym egzaminie maturalnym zdawanym w roku jej ukończenia. W przypadku techników dodatkowo brane są pod uwagę średnie wyniki szkoły uzyskane przez jej absolwentów na egzaminach zawodowych (wyniki uzyskane przez absolwenta w roku ukończenia technikum).

 

Jedynymi szkołami, które we wszystkich przeprowadzonych dotąd 20 rankingach były zawsze  w pierwszej dziesiątce są: XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu oraz III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni.

 

W XX Jubileuszowym Ogólnopolskim Rankingu Szkół'2018 uwzględniającym ww osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017 GDYŃSKA TRÓJKA okazała się po raz dwudziesty NAJLEPSZYM LICEUM w WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM , a także znalazła się w PIERWSZEJ PIĄTCE NAJLPSZYCH LICEÓW w POLSCE.

W RANKINGU OLIMPIJSKIM GDYŃSKIE III LO ZAJĘŁO TRZECIE MIEJSCE W POLSCE, a w RANKINGU DWUDZIESTOLECIA - CZWARTE.

 

Pełne wyniki Rankingu (ranking maturalny, ranking olimpijski, rankingi wojewódzkie liceów oraz techników) zostały opublikowane 10 stycznia 2018 na stronie internetowej http://www.perspektywy.pl/ oraz na łamach miesięcznika edukacyjnego Perspektywy.

 

Reprezentacja III LO w Gdyni podczas UROCZYSTEGO FINAŁU XX RANKINGU

NAUCZYCIELE:

Teresa Cybulska, Artur Kolincio, Wiesław Kosakowski, Waldemar Kotowski, Justyna Raulin, Joanna Rybicka, Ryszard Szubertowski, Wojciech Tomalczyk

 

UCZNIOWIE:

Damian Burczyk III P, Daniel Chrościcki III M, Mieszko Czapliński II IB, Radosław Grabarczyk III M, Wojciech Jankowski III M, Piotr Kowalewski III P, Anna Krawczyk III C, Maciej Kurkowski II H, Mateusz Mazurkiewicz II M, Anna Subczyńska III M, Kacper Walentynowicz III P, Piotr Wołodko III M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W rankingu nie są uwzględniane wyniki uzyskiwane przez absolwentów (obecnie już kilkudziesięciu polskich szkół) przystępujących do matury międzynarodowej, w ramach której zdawane są, zgodnie z programami IBO-International Baccalaureate Organization, także przedmioty znajdujące się na liście egzaminacyjnej matury krajowej, w tym również język polski.

 

To właśnie dzięki wprowadzonemu w 1993 roku do polskiego systemu edukacyjnego programowi matury międzynarodowej język polski bardzo mocno zaznaczył swoją obecność na międzynarodowej arenie edukacyjnej i obecnie, poza językami wykładowymi szkół IBO (angielskim, hiszpańskim i francuskim), jest jednym z najczęściej zdawanych języków europejskich na międzynarodowym egzaminie maturalnym, co ma szczególną wymowę zwłaszcza w 2018 roku , czyli w 100-lecie ODZYSKANIA przez POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI, a także w 25-lecie utworzenia dwóch pierwszych polskich szkół IBO w Gdyni ( III LO im. Marynarki Wojennej ) oraz w Warszawie (XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika) i w 50-lecie utworzenia w Genewie Organizacji Matury Międzynarodowej-IBO (1968-2018).    

 
X
Password:
Wrong password.