09.12.16 – Stypendia Miasta Gdyni

 

Uczniowie szkół gimnazjalnych – przyznano 9, w tym 7 dla uczniów z Gimnazjum nr 24, /równych stypendiów w kwocie: 200 zł na jednego ucznia/ miesiąc, przez 10 m-cy :

Wojciech Paupa, Gimnazjum nr 24 w Gdyni;

Michał Umiński, Gimnazjum nr 24 w Gdyni;

Hubert Dydel, Gimnazjum nr 24 w Gdyni;

Kacper Harasimowicz, Gimnazjum nr 24 w Gdyni;

Amelia Choszcz, Gimnazjum nr 24 w Gdyni;

Aleksandra Susmarska, Gimnazjum nr 24 w Gdyni;

Daria Duda, Gimnazjum nr 24 w Gdyni;

 

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 18, w tym 14 dla uczniów z III LO w Gdyni,  równych stypendiów

w kwocie: 250 zł na jednego ucznia/ miesiąc, przez 10 m-cy :

Weronika Praska, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni;

Andrzej Stalke, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni;

Natalia Cisło, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni;

Dominika Daraż, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni;

Juliusz Pham, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni;

Paweł Burzyński, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni;

Marek Żochowski, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni;

Kacper Walentynowicz, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni;

Piotr Kowalewski, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni;

Alicja Solecka, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni;

Łukasz Gałecki, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni;

Maciej Ekert, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni;

Nadzieja Śniegocka, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni;

Zofia Brzeska, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni;

 

Uczniowie wszystkich rodzajów szkół za osiągnięcia artystyczne /w tym 1 dla III LO/:

Dominika Dawidowska, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni / Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Gdyni;

/9 równych stypendiów w kwocie: 250 zł na jednego ucznia/ miesiąc, przez 10 m-cy./

 

Uczniowie wszystkich rodzajów szkół za osiągnięcia sportowe /w tym 2 dla III LO i Gim. 24/:

Liwia Jarocka, Gimnazjum nr 24 w Gdyni;

Michał Sawicki, III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni;

/16 równych stypendiów w kwocie: 250 zł na jednego ucznia/ miesiąc, przez 10 m-cy./

 

Studenci wszystkich rodzajów uczelni wyższych:

Joanna Lemka, Politechnika Warszawska;

Sara Berent, University of Glasgow;

Tadeusz Wojtych, University of St. Andrews;

Dawid Ostrówka, Gdański Uniwersytet Medyczny;

Paula Stefanowska; University of Edinburgh;

Wojciech Labuda, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie /Uniwersytet Warszawski/ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;

/19 równych stypendiów w kwocie: 300 zł na jednego ucznia/ miesiąc, przez 10 m-cy, w tym 6

dla absolwentów III LO w Gdyni/.

 

Stypendia przyznano na rok szkolny 2016/ 2017. Więcej o zasadach przyznawania stypendiów: http://www.gdynia.pl/urzad/wydzialy/info/3928_29097.html

 

GRATULUJEMY !!!!!!!

 

 
X
Password:
Wrong password.