09.10.17 - Edukacyjna wartość dodana

Na stronie internetowej INSTYTUTU BADAŃ EDUKACYJNYCH właśnie zostały opublikowane tzw. EWD dla polskich szkół ponadgimnazjalnych za okres 2015-2017 (http://ewd.edu.pl/wskazniki/matura/witamy/).

 

Najwyższą w Gdyni, w Trójmieście i w woj. pomorskim oraz jedną z najwyższych w Polsce EWD - tzw. "edukacyjną wartość dodaną" dodaną im przez znakomitych nauczycieli uzyskali absolwenci III LO w Gdyni z lat: 2015, 2016 i 2017.

Suma punktów EWD za lata 2015-2017 wyniosła  w przypadku gdyńskiej Trójki 12,1.

Złożyły się na nią EWD za część humanistyczną - 5,7 (język polski oraz historia i wiedza o społeczeństwie) i EWD  za część matematyczno-przyrodniczą - 6,4 (matematyka oraz biologia, chemia, fizyka, informatyka i geografia).

 

Wynik EWD uzyskany przez III LO w Gdyni byłby jeszcze wyższy, gdyby przy jego obliczaniu uwzględniano wyniki międzynarodowego egzaminu maturalnego, do którego każdego roku w gdyńskiej Trójce przystępuje 1/4 absolwentów. Wyniki egzaminów maturalnych uzyskiwane przez absolwentów III LO w Gdyni każdego roku są jednymi z najwyższych w kraju /matura krajowa/ i na świecie /matura międzynarodowa/.

 

Wielkość EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ za okres 2015-2017

 
X
Password:
Wrong password.