SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Czas trwania lekcji oraz przerw międzylekcyjnych

PLAN A                     PLAN B
lekcja 0 7.00-30                     lekcja 0 7.00-7.30
lekcja 1 7.45-8.30                     lekcja 1 7.45-8.15

8.30-8.40                    
8.15-8.25
lekcja 2 8.40-9.25                     lekcja 2 8.25-8.55

9.25-9.35                    
8.55-9.05
lekcja 3 9.35-10.20                     lekcja 3 9.05-9.35

10.20-10.30                    
9.35-9.45
lekcja 4 10.30-11.15                     lekcja 4 9.45-10.14

11.15-11.25                    
10.15-10.25
lekcja 5 11.25-12.10                     lekcja 5 10.25-10.55
długa przerwa 30' 12.10-12.40                     długa przerwa 30' 10.55-11.25
lekcja 6 12.40-13.25                     lekcja 6 11.25-11.55
długa przerwa 15' 13.25-13.40                     długa przerwa 15' 11.55-12.10
lekcja 7 13.40-14.25                     lekcja 7 12,10-12.40
długa przerwa 15' 14.25-14.40                     długa przerwa 15' 12.40-12.55
lekcja 8 14.40-15.25                     lekcja 8 12.55-13.25
długa przerwa 15' 15.25-15.40                     długa przerwa 15' 13.25-13.40
lekcja 9 15.40-16.25                     lekcja 9 13.40-14.10

16.25-16.30                    
14.10-14.25
lekcja 10 16.30-17.15                     lekcja 10 14.25-14.55
 
X
Password:
Wrong password.