16:00-22:00

 

wtorek:

środa:

 

 

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

OFERTA EDUKACYJNA

 

KLASA MATURY MIĘDZYNARODOWEJ

 

przeznaczona jest dla uczniów, którzy ukończyli pierwszą klasę licealną i chcieliby kontynuować naukę w drugiej i trzeciej klasie liceum w ramach International Baccalaureate Diploma Programme prowadzonego przez Organizację Matury Międzynarodowej - International Baccalaureate Organization (IBO).

Z ustalonych przez IBO grup przedmiotowych, uczniowie wybierają 6 przedmiotów, których uczą się w dwuletnim cyklu nauczania, zakończonym maturą ze wszystkich wybranych przedmiotów. Co najmniej trzy  przedmioty realizowane są na poziomie rozszerzonym.

 

 

Ponadto, uczniowie zobowiązani są do nauki przedmiotu Theory of Knowledge (TOK), napisania pracy badawczej Extended Essay oraz zaangażowania się w Creativity, Action, Service (CAS), tj. aktywności twórcze, sportowe i wolontariat.

Nauka wszystkich przedmiotów (oprócz języka polskiego i innych języków obcych)  odbywa się w języku angielskim, w oparciu o podręczniki anglojęzyczne. Uczniowie zdają maturę w języku angielskim.

 

 

Przyjęcie do klasy drugiej IB odbywa się na podstawie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, wyników sprawdzianu gimnazjalnego oraz szczególnych osiągnięć kandydata.

 

Klasa matury międzynarodowej umożliwia:

 

• naukę w mniejszych liczebnie grupach według programów nauczania IBO pod kierunkiem  nauczycieli, uczestniczących w międzynarodowych szkoleniach dotyczących programu International Baccalaureate (IB),

 

• rozwój w wybranych przez siebie dziedzinach pod kątem indywidualnych potrzeb i wymagań rekrutacyjnych wyższych uczelni,

 

• praktyczne wykorzystanie nauki poprzez zajęcia terenowe i doświadczalne oraz prace badawcze i twórcze,

 

• bardzo dobre przygotowanie do matury i zdobycie dyplomu IB wysoko cenionego przez wyższe uczelnie na całym świecie,

 

• skuteczne przygotowanie do studiów w Polsce i za granicą dzięki pogłębianiu wiedzy i wdrażaniu do samodzielnej pracy,

 

• indywidualny rozwój poprzez podejmowanie nowych wyzwań twórczych, sportowych i pomoc innym.

 

 

Link do

IB World School    

No 0704

 
X
Password:
Wrong password.