16:00-22:00

 

wtorek:

środa:

 

 

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

OFERTA EDUKACYJNA

Klasa IV MYP matury międzynarodowej  

 

przeznaczona jest  dla absolwentów Gimnazjum nr 24 w Gdyni, którzy ukończyli III klasę gimnazjalną MYP-IB World School 5288 i zamierzają w klasie pierwszej liceum kontynuować (4 rok – klasa IV MYP) naukę w ramach International Baccalaureate – Middle Years Programme, a następnie w klasie II i III International Baccalaureate – Diploma Programme.

 

 

 

Przedmioty: język polski, matematyka, język angielski, realizowane są w zakresie rozszerzonym. Część przedmiotów nauczanych jest dwujęzycznie (w języku angielskim i w języku polskim). Mogą to być przedmioty: matematyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka

 

Program obejmuje również zajęcia o nazwie drama, na których uczeń może rozwijać kreatywność, twórcze myślenie oraz wyrażanie i przekazywanie swoich artystycznych intencji. Pracując w grupach, uczniowie doskonalą umiejętności współpracy i komunikowania się.

W ramach programu uczniowie wykonują także pod opieką wybranego przez siebie nauczyciela autorski projekt, tzw. Personal Project - zgodny ze swoimi zainteresowaniami. Charakteryzuje go wartościowa tematyka, twórcza realizacja oraz intencja użyteczności – projekt ma służyć szerszej grupie osób, np. należących do lokalnej społeczności.

Prezentacja autorskich projektów uczniów odbywa się podczas uroczystości – święta klas MYP wiosną każdego roku. Ocena za wykonanie projektu umieszczana jest na certyfikacie IB i ma taką samą wagę jak oceny ze wszystkich grup przedmiotowych.

IV klasa wieńczy pracę w programie Middle Years. Postępy  w nauce uczniów weryfikowane są w procesie moderacji. Część ich prac pisemnych z poszczególnych przedmiotów  sprawdzana jest przez zewnętrznych egzaminatorów, którzy ustalają, jaki poziom udało się osiągnąć uczestnikom programu. Na tej podstawie wystawione zostają oceny na certyfikacie IB.

Nauczyciele uczący w klasie o tym profilu proponują:

 

• realizację ciekawych projektów opracowanych przez zespoły przedmiotowe,

• każdemu zainteresowanemu uczniowi, który chciałby wziąć udział w konkursach przedmiotowych lub rozwijać swoje uzdolnienia dodatkowo, realizację indywidualnych programów nauki,

• skuteczne przygotowanie do kontynuowania nauki w klasach Międzynarodowej Matury,

• przygotowanie do olimpiad przedmiotowych,

• realizację projektów we współpracy ze środowiskiem regionalnym,

• uczestnictwo w życiu kulturalnym Trójmiasta.

 
X
Password:
Wrong password.