16:00-22:00

 

wtorek:

środa:

 

 

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

OFERTA EDUKACYJNA

ODDZIAŁ MIĘDZYNARODOWY PRE - IB

Oddział międzynarodowy (klasa w całości dwujęzyczna) przygotowuje do realizowania diploma programme international baccalaureate organisation, jest ofertą dla uczniów, którzy po pierwszym roku nauki w liceum zamierzają kontynuować swoją edukację w klasie II i III matury międzynarodowej z wykładowym językiem angielskim w Gdynia IBO-DP World School 0704 DP.

 

 

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, matematyka, język angielski; przedmioty nauczane są we współpracy z uczelniami wyższymi.

 

 

 

Klasa dla uczniów zainteresowanych m.in.: realizacją badań /projektów/ naukowych z zakresu przedmiotów kierunkowych oraz innych, skutecznym przygotowaniem do olimpiad i konferencji naukowych, do matury międzynarodowej i studiowania w kraju lub poza jego granicami

Program nauczania w tej klasie jest zgodny z polskimi przedmiotowymi podstawami programowymi, ale jest wzbogacany o dodatkowe treści tak, by uczeń kończący tę klasę opanował wiedzę i umiejętności, jakie są wymagane przed przystąpieniem do programu IB.  

 

 

 

Nauczyciele uczący w klasie o tym profilu proponują:

 

• bardzo dobre przygotowanie do egzaminów wstępnych do klasy IB oraz kontynuacji nauki w klasach IB,

 

• autorskie modyfikacje programów nauczania, również w oparciu o napisane przez siebie podręczniki,

 

• metody pracy wzbogacane o doświadczenia nauczania według programu IB i innych zagranicznych programów,

 

• korzystanie na lekcjach z materiałów pochodzących z angielskojęzycznych źródeł,

 

• pomoc w przygotowaniach do olimpiad i konkursów przedmiotowych.

 
X
Password:
Wrong password.