16:00-22:00

 

wtorek:

środa:

 

 

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

OFERTA EDUKACYJNA

 

Klasa dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, a szczególnie biologią i chemią,

a także m.in.: realizacją badań i projektów naukowych z zakresu przedmiotów kierunkowych, udziałem w olimpiadach: biologicznej, chemicznej, ekologicznej i j.angielskiego, przygotowaniem do matury krajowej i studiowaniem w kraju i poza jego granicami, m.in. : medycyny, weterynarii, biotechnologii, biologii, ekologii, psychologii, organizacji i zarządzania placówkami służby zdrowia itp.

 

 

 

Przedmioty kierunkowe (biologia i chemia) realizowane są w zakresie rozszerzonym z rozbudowaną częścią laboratoryjną i nauczane we współpracy z uczelniami wyższymi.

 

Od drugiej klasy dodatkowo do wyboru: fizyka, matematyka realizowane również w zakresie rozszerzonym (w zależności od liczby chętnych), a także ekonomia w praktyce.

 

 

Szkoła dysponuje profesjonalnie wyposażoną pracownią chemiczną i biologiczną, w której uczniowie na lekcjach samodzielnie wykonują doświadczenia i obserwacje mikroskopowe.

 

 

Oprócz zwiększonej liczby godzin z przedmiotów kierunkowych, uczniowie mogą korzystać z dodatkowych zajęć, tj. koła chemicznego i biologicznego oraz zajęć prowadzonych przez pracowników naukowych UG .

 

 

Dla znających bardzo dobrze język angielski, nauczanie tego przedmiotu odbywa się na poziomie dwujęzycznym, dodatkowo w tej grupie lekcje z biologii i/lub chemii prowadzone są częściowo w języku angielskim.

Nauczyciele uczący w tej klasie proponują:

 

- uczestnictwo w konferencjach naukowych,

 

- udział w Biologicznym Obozie Naukowym,

 

- lekcje i spotkania ze specjalistami w dziedzinie chemii i biotechnologii,

 

- udział w programie realizowanym przez Wydział Biologii UG " Zaproś naukowca do szkoły" i "Pokażę ci pracę biologa",

 

- uczestnictwo w wykładach na terenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach programu "Młodzieżowe Spotkania z Medycyną",

 

- udział w warsztatach, projektach i pracach badawczych,

 

- opiekę i wsparcie merytoryczne podczas przygotowywania się do olimpiad z biologii i chemii lub w pracy nad indywidualnymi badaniami.

KLASA „BICH”, MEDYCZNA, BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

 
X
Password:
Wrong password.