16:00-22:00

 

wtorek:

środa:

 

 

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

OFERTA EDUKACYJNA

jest organizowana dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień i pasji w dziedzinach matematyki i fizyki. Przedmioty te realizowane są na poziomie rozszerzonym, a od drugiej klasy do wyboru dodatkowo: chemia lub informatyka (w zależności od liczby osób chętnych).

Oprócz zwiększonej liczby godzin matematyki i fizyki uczniowie mogą korzystać z zajęć dodatkowych,  tj. koła przedmiotowego oraz uczestniczyć w obozach naukowych z matematyki, fizyki, informatyki.  Istnieje również możliwość  realizowania  przedmiotu w ramach zajęć indywidualnych.

 

 

Dla znających bardzo dobrze język angielski nauczanie tego języka odbywa się na poziomie dwujęzycznym, dodatkowo lekcje z dwóch przedmiotów kierunkowych: matematyki i fizyki prowadzone są w języku angielskim.

Nauczyciele uczący w klasie o tym profilu proponują:

 

• bardzo dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych z matematyki i fizyki;

• każdemu zainteresowanemu uczniowi, który chciałby wziąć udział w  olimpiadach  przedmiotowych lub rozwijać swoje uzdolnienia dodatkowo, realizację indywidualnych programów nauki;

• koła olimpijskie z matematyki, fizyki pogłębiające wiedzę z tych przedmiotów i przygotowujące do udziału w Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Lingwistycznej, Olimpiadzie Fizycznej, Turnieju Młodych Fizyków i innych;

• zainteresowanym uczniom: wykłady, projekty, prace badawcze, warsztaty i obozy naukowe;

• skuteczne przygotowanie do studiowania m.in.: matematyki, informatyki, astronomii, elektroniki, robotyki, programowania, fizyki, chemii, architektury, zarządzania, ekonomii.

Uczniowie wybitnie uzdolnieni matematycznie, przyjęci do klas: matematyczno-fizycznej oraz matematyczno-informatycznej, w tym:

 

• laureaci i finaliści Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów oraz laureaci konkursu matematycznego organizowanego przez Kuratora Oświaty,

 

• laureaci    i finaliści konkursu fizycznego organizowanego przez Kuratora Oświaty,

 

mają możliwość realizowania akademickiego programu matematyki z elementami matematyki olimpijskiej i/lub akademickiego programu fizyki z elementami fizyki olimpijskiej w tzw. GRUPIE MATEMATYKI OLIMPIJSKIEJ i/lub w GRUPIE FIZYKI OLIMPIJSKIEJ, prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej oraz  nauczycieli matematyki i fizyki z III LO w Gdyni.

Link do

Link do

KLASA ,,MATFIZ": UNIWERSYTECKO-POLITECHNICZNA

 
X
Password:
Wrong password.