16:00-22:00

 

wtorek:

środa:

 

 

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

OFERTA EDUKACYJNA

Klasa „HUM”: UNIWERSYTECKA ,,HUMANISTYCZNA”  

 

jest organizowana dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień i pasji w przedmiotach takich jak: język polski, historia, wos, język łaciński, filozofia, historia sztuki.

 

Przedmioty: język polski, język angielski, drugi język obcy, historia lub geografia realizowane są na poziomie rozszerzonym; wos realizowany jest na poziomie podstawowym, a dla uczniów zainteresowanych na poziomie rozszerzonym; język łaciński i filozofia to przedmioty dodatkowe (obejmujące wszystkich uczniów), niezwykle istotne dla wykształcenia humanistycznego; historia sztuki organizowana jest jako koło przedmiotowe dla zainteresowanych.

 

 

Reagujemy na wszystkie inicjatywy uczniowskie związane z kulturą i historią.

 

 

 

 

Nauczyciele uczący w klasie o tym profilu proponują:

 

• realizację autorskich programów nauczania i oferują uczniom pracę z napisanymi przez siebie podręcznikami;

• każdemu zainteresowanemu uczniowi, który chciałby wziąć udział w konkursach przedmiotowych lub rozwijać swoje uzdolnienia dodatkowo, realizację indywidualnych programów nauki z przedmiotów humanistycznych.

• koła olimpijskie z języka polskiego, historii, wos-u, języka łacińskiego i historii sztuki przygotowujące do udziału w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie WoS, Olimpiadzie Języka Łacińskiego, Olimpiadzie Artystycznej;

• aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym Trójmiasta, oglądanie i analizę współczesnych spektakli teatralnych i dzieł filmowych, uczestnictwo w     najciekawszych imprezach kulturalnych naszego miasta: festiwalu dramaturgii współczesnej R@port, festiwalu filmów współczesnych w Gdyni i festiwalu literackim (Nagroda Literacka „Gdynia”);

• uczestnictwo w konferencjach naukowych realizowanych przez uczelnie wyższe Trójmiasta (głównie Uniwersytet Gdański), konferencje Towarzystwa Szkół Twórczych, konferencje Towarzystwa Przyjaciół Literatury im. A.Mickiewicza w Gdańsku;

• lekcje i spotkania ze specjalistami w dziedzinie humanistyki (np. nauczycielami akademickimi, pisarzami, dziennikarzami…);

• wycieczki kulturoznawcze, polonistyczne, his -

toryczne …;

• udział w projektach  dla  młodzieży  uzdolnio -

nej humanistycznie w regionie;

• pomoc w uzyskaniu  stypendiów  naukowych.

Dla znających bardzo dobrze język angielski nauczanie tego języka odbywa się na poziomie dwujęzycznym, dodatkowo lekcje z dwóch przedmiotów kierunkowych z grupy: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, filozofia prowadzone są w języku angielskim .

 

 

Przygotowujemy naszych uczniów do studiów na wydziałach nauk humanistycznych i społecznych (między innymi: filologia polska, wiedza o teatrze, prawo, historia, nauki polityczne, socjologia, pedagogika, psychologia).

 

 

 

 

 
X
Password:
Wrong password.