16:00-22:00

 

wtorek:

środa:

 

 

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

OFERTA EDUKACYJNA

Oferta edukacyjna - rodzaje klas w Gimnazjum nr 24 w Gdyni

 

Gimnazjum nr 24 w Gdyni jest niezwykle ważnym ogniwem procesu kształcenia uczniów i przygotowania ich do nauki w Gdyńskiej Trójce. III LO w Gdyni i Gimnazjum nr 24 stanowią jeden wspólny edukacyjny system z tą samą dyrekcją i nauczycielami.

 

Dyrekcja i nauczyciele Gdyńskiej Trójki, szkoły osiągającej wielkie sukcesy w przygotowywaniu uczniów do przyszłych studiów oraz wspaniałe wyniki w wielu olimpiadach przedmiotowych i rozlicznych konkursach, kładą szczególny nacisk na naukę w gimnazjum. Uczniowie Gimnazjum nr 24 przygotowywani są do nauki w liceum i wielu z nich kontynuuje edukację w Gdyńskiej Trójce. Nauczyciele tych uczniów w gimnazjum bardzo często kontynuują pracę z nimi w liceum, co przynosi znakomite efekty.

 

Z bogatej oferty dla uczniów Gimnazjum nr 24 wymieńmy trzy strumienie kształcenia.

 

Klasa I a /MIĘDZYNARODOWY ODDZIAŁ DWUJĘZYCZNY/ „MYP”

 

Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim realizująca trwający 4 lata (3 lata w gimnazjum i 1 rok w I klasie liceum) program MIDDLE YEARS PROGRAMME INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANISATION dla uczniów zainteresowanych dalszą edukacją w ramach DIPLOMA PROGRAMME-„DP” INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANISATION - II i III klasy IB w liceum

 

Klasa I b /ODDZIAŁ DWUJĘZYCZNY/ „HUM”

 

Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim nauczanym z uwzględnieniem wybranych elementów programu MIDDLE YEARS PROGRAMME INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANISATION dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych (język polski, historia, filozofia, plastyka, muzyka).

 

Klasa I m /ODDZIAŁ DWUJĘZYCZNY/ „MAT”

 

Klasa dwujęzyczna z językiem angielskim nauczanym z uwzględnieniem wybranych elementów programu MIDDLE YEARS PROGRAMME INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANISATION dla uczniów o zainteresowaniach w naukach ścisłych (matematyka, fizyka, informatyka, chemia).

Nauczyciele uczący w tych klasach proponują:

 

• rzetelne przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych oraz ewentualnych sprawdzianów uzdolnień przed liceum,

 

• rzetelne przygotowanie do konkursów i olimpiad, w tym szczególnie do konkursów gimnazjalnych, które są dla gimnazjalistów wyjątkowo ważne ze względu na czekającą ich rekrutację do liceum,

 

• bardzo wiele dodatkowych zajęć, rozwijających zainteresowania akademickie, artystyczne, podróżnicze i wiele innych,

 

• udział w naukowych i artystycznych projektach dla młodzieży,

 

• pomoc w uzyskaniu stypendiów naukowych,

 

• aktywne wsparcie dla rodziców uczniów w mądrym kształtowaniu i wychowywaniu młodego człowieka.

 

 

 
X
Password:
Wrong password.