16:00-22:00

 

wtorek:

środa:

 

 

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

OFERTA EDUKACYJNA

Gdyńska Trójka jest jedną z najlepszych szkół w Polsce. Od ponad dziesięciu lat zajmujemy czołowe miejsca w ogólnokrajowych rankingach, a nasi uczniowie każdego roku osiągają znaczące sukcesy, zarówno w zakresie egzaminów zewnętrznych, jak i olimpiad przedmiotowych.

 

 

Wysokie wyniki uzyskujemy dzięki zróżnicowanej ofercie edukacyjnej, którą na bieżąco aktualizujemy. Autorskie programy nauczania, wzbogacone o treści akademickie, oraz ścisła współpraca z uczelniami i ośrodkami naukowymi sprawiają, że nasi uczniowie nie tylko mają dostęp do wiedzy znacznie wykraczającej poza obowiązujące standardy, ale także na codzień obracają się w środowisku specjalistów i pasjonatów – nauczycieli, pracowników wyższych uczelni – którzy czuwają nad swobodnym rozwojem ich talentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczególnie dużą wagę przywiązujemy do indywidualnego traktowania podopiecznych. Wierzymy, że kluczowym zadaniem szkoły jest precyzyjne rozpoznanie naturalnych uzdolnień ucznia, a następnie umożliwienie mu doskonalenia się w kierunkach zgodnych z jego zainteresowaniami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bardzo ważne w Gdyńskiej Trójce jest wspieranie uczniowskich inicjatyw, zachęcanie uczniów do uczestnictwa w licznych zajęciach pozalekcyjnych (m. in. w kołach przedmiotowych, stowarzyszeniach czy klubach dyskusyjnych), a także czynny udział w życiu kulturalnym i naukowym Trójmiasta. Chętnie omawiamy istotne wydarzenia publiczne, ponieważ uważamy, że świadomość społeczna naszych uczniów, umiejętność ustosunkowania się do rzeczywistości, a w efekcie zdolność do jej kreowania, jest równie ważna, co wiedza nabywana przez nich podczas lekcji.              

 

 

 
X
Password:
Wrong password.