16:00-22:00

 

wtorek:

środa:

 

 

SZKOŁA

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

SZKOŁA

 

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

• Statut Szkoły

• O nas

• Historia

• Sukcesy, osiągnięcia

• Absolwenci

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Formy wspierania uzdolnień

• Uzdolnienia kierunkowe

• Olimpiady, konkursy

• ITN, IPN

• Stypendia

• Koła zainteresowań

• Koła przedmiotowe

• Sport

• Projekty, imprezy szkolne

• Współpraca międzynarodowa

REKRUTACJA

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

• Dyrekcja

• Sekretariat

• Rada Pedagogiczna

• Samorząd Uczniowski

• Administracja

• III LO

• Gimnazjum nr 24

• IB World School 0704 DP

• IB World School 5288 MYP

• Internat

• Terminarz

• Dzwonki

• Podręczniki

• Święto Szkoły

• Dzień Otwarty Szkoły

• Patron Szkoły

• Instytucje edukacyjne

• Uczelnie wyższe

• Stowarzyszenia, fundacje

• Strona BIP

Website Style © 2013

Projekt strony sfinansowany przez Radę Rodziców

Strona Główna   |

Galeria   |

Plan Zajęć  |

E-Dziennik  |

Biblioteka

OFERTA EDUKACYJNA

WSPIERANIE UZDOLNIEŃ

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

KONTAKT

OFERTA EDUKACYJNA

Design

 

Informatyka / Technika

 

Nauczanie w grupie przedmiotowej Design pobudza twórcze myślenie uczniów i rozwija wśród nich postawę innowacyjną wobec procesu projektowania. Uczniowie poznają rolę i znaczenie projektu w ujęciu zarówno  historycznym jak i współczesnym oraz zdobywają umiejętność podejmowania przemyślanych i odpowiedzialnych decyzji na każdym etapie tworzenia własnego projektu.

 

Pojęcia kluczowe:

communication, communities, development, systems

 

Pojęcia powiązane:

adaptation, ergonomics, sustainability, innovation

 

Kryteria oceny:

Kryterium A: Inquiring and analysing

Uczniowie mają rozpoznać i rozwiązać problem związany z powierzonym im zadaniem projektowym opierając się na własnej analizie.

 

Kryterium B: Developing ideas

Uczniowie opracowują szczegółowy plan, który ma ich doprowadzić do rozwiązania problemu. Uczniowie przedstawiają opracowane przez siebie rozwiązanie.

 

Kryterium C: Creating the solution

Uczniowie wykonują prototyp w oparciu o zaproponowane przez siebie rozwiązanie problemu.

 

Kryterium D: Evaluating

Uczniowie przygotowują testy w celu dokonania ewaluacji zaproponowanego przez siebie rozwiazania problemu. Po ich przeprowadzeniu wskazują obszary, które wymagają poprawek. Uczniowie wyjaśniają znaczenie zaproponowanego przez siebie rozwiazania oraz jego wpływ na grupę docelową.

 

 

 
X
Password:
Wrong password.